• پنج شنبه،06 آذر 1399
 • ورود

     
   • نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    شهرداران شهر مشهد

     ردیف


    نام شهردار


    شروع به کار


    پایان کار    1


    محمد حسن میرزا منتصر الملک


    اسفند 1286


    اسفند1287


    2


    میرزا حسن خان مسعودی خراسانی (ملقب به شجاع الایاله - سالار موید)


    بهمن 1288


    فروردین1290


    3


    میرزا یحیی بن محمود مشاورالوزاره


    فروردین1290


    دی۱۲۹۰


    4


    مهندس سرتیپ عبدالرحیم خان کاشف زند (ملقب به کاشف الملک)


    بهمن 1292


    آبان 1295


    5


    حاج احتشام نظام


    اردیبهشت 1296


     


    6


    میرممتاز (ملقب به سالار ممتاز)


    آبان 1298


    اردیبهشت 1300


    7


    سرهنگ حبیب الله خان شهردار (ملقب به مشیر همایون)


    خرداد 1300


    اسفند 1300


    8


    میرممتاز (ملقب به سالار ممتاز)


    فروردین 1301


    اسفند 1301


    9


    میرزا حسن خان مسعودی خراسانی (ملقب به شجاع الایاله - سالار موید)


    آبان 1302


    اسفند 1302


    10


    شاهزاده حاجی مرتضی میرزا قهرمان


    اسفند 1302


     


    11


    میرزا احمد خان صلاحی (ملقب به صلاح الملک)


    مهر 1303


    آبان 1303


    12


    امیر لشکر شرق


    آبان 1303


    فروردین 1304


    13


    میرزا علی‌اکبرخان سرشار


    فروردین 1304


    خرداد 1305


    14


    امیر ارجمند


    خرداد 1305


     


    15


    میرزا سید مصطفی خان عون جزایری- ملقب به عون السلطنه


    مرداد 1305


    فروردین 1306


    16


    مصطفی خان دفتری -   ملقب به اکرم الملک


    فروردین 1306


    خرداد 1306


    17


    میرزا بدیع الله خان نبیلی-ملقب به سالارجنگ


    شهریور1306


    اسفند 1306


    18


    میرزا عبدالله خان صبا


    اسفند 1306


    فروردین 1307


    19


    میرزا سید رحیم خان فاطمی اصفهانی


    فروردین 1307


    اردیبهشت1307


    20


    میرزا علیرضا خان صبا


    اردیبهشت 1307


    شهریور 1308


    21


    میرزا محمد خان هادی


    شهریور 1308


    اسفند 1308


    22


    میرزا سید احمد خان خجسته


    فروردین 1309


    تیر 1309


    23


    میرزا محمد خان هادی


    تیر ماه 1309


    تیر 1311


    24


    میرزا محمود خان معزز عطاردی


    اول تیر1311


    7 تیر 1311


    25


    دکتر موسی خان جوان


    تیر 1311


    مرداد 1312


    26


    میرزا تقی خان خواجه نوری


    مرداد 1312


    شهریور 1312


    27


    میرزا تقی خان خواجه نوری


    شهریور 1312


     دی 1312


    28


    میرزا موسی خان مهام


    دی 1312


    ابان 1313


    29


    میرزا احمد خان مشیری


    ابان 1313


    ابان 1313


    30


    دکتر ابوالقاسم شیخ احیاء الدوله


    آذر 1313


    دی 1314


    31


    حسین عماد ممتاز


    دی 1314


    خرداد 1315


    32


    ابراهیم شریفی


    مرداد 1315


    فروردین 1316


    33


    محمد علی روشن


    اردیبهشت 1316


     


    34


    دری


    1318


     


    35


    محمد علی روشن


    اردیبهشت 1318


    آبان 1319


    36


    شاهرخ نیری


    آبان 1319


    اسفند 1320


    37


    نصرت الله خواجه نوری


    اسفند 1320


    آبان 1324


    38


    عبدالعظیم احمدی


    آبان 1324


    خرداد ماه 1327


    39


    مهندس امیر کاسپین


    تیر 1327


    مرداد 1327


    40


    سعید مهدوی


    مرداد 1327


    شهریور 1328


    41


    میرزا محمود خان معزز عطاردی


    مهر 1328


    آذر 1328


    42


    اسدالله قهرمان


    آذر 1328


    بهمن 1329


    43


    میرزا محمود خان معزز عطاردی


    اسفند 1329


    فروردین 1330


    44


    عبدالوهاب اقبال


    فروردین 1330


    فروردین 1332


    45


    عبدالوهاب اقبال


    فروردین 1332


    دی 1332


    46


    سیف افشار


    دی 1332


    بهمن 1332


    47


    عبدالوهاب اقبال


    بهمن 1332


    بهمن 1334


    48


    اسدالله قهرمان


    بهمن 1334


    دی 1335


    49


    سرهنگ حجت اشراقی


     6 دی 1335


    16 دی 1335


    50


    سید محمود روحانی


    دی 1335


    مرداد 1336


    51


    سرهنگ حجت اشراقی


    مرداد 1336


    شهریور 1336


    52


    سرهنگ سید محمد جلائی جلاء الدوله


    شهریور 1336


    مرداد 1338


    53


    نصیری


    مرداد 1338


    شهریور 1338


    54


    علی اشرف پزشکپور


    شهریور 1338


    آذر 1339


    55


    سید رضا سجادی


    دی 1339


     بهمن 1340


    56


    عیسی مشار قائم مقام رضوی


    بهمن 1340


    اردیبهشت 1342


    57


    حبیب الله خان ملک زاده آملی


    اردیبهشت 1342


    مهر 1342


    58


    محمد شعبان زاده استرآبادی


    مهر 1342


    خرداد 1343


    59


    سید جواد شهرستانی


    خرداد 1343


    تیر 1345


    60


    سید مرتضی درخشنده


    مرداد 1345


    مرداد 1345


    61


    سیف الله رزاقی


    مرداد 1345


     تیر 1346


    62


    سرتیپ محمود بنی اعتماد


     تیر 1346


    ابان 1347


    63


    سرتیپ محمود بنی اعتماد


     آبان 1347


     مهر 1348


    64


    عباس صدیقی


     مهر 1348


     آبان 1348


    65


    سرتیپ محمود بنی اعتماد


      آبان 1348


     خرداد 1350


    66


    دکتر امیر هوشنگ معتمدی


     تیر 1350


     شهریور 1351


    67


    مسعود هارون مهدوی


     شهریور 1351


     ابان 1351


    68


    ماشا الله تبرائی


     آبان 1351


     آبان 1351


    69


    مسعود هارون مهدوی


     آبان 1351


    ابان 1352


    70


    سید محمد رهبر


     آبان 1352


     خرداد 1354


    71


    بهمن طاهریان


    خرداد 1354


     خرداد 1354


    72


    سید رضا سجادی


     شهریور 1354


    3مهر 1355


    73


    مسعود هارون مهدوی


     آبان 1355


     فروردین 1356


    74


    سعید نجف پور


     فروردین 1356


     اردیبهشت 1356


    75


    سعید نجف پور


     اردیبهشت 1356


     تیر 1357


    76


    یوسف چوبک


     تیر1357


    2اسفند 1357


    77


    جمشید منصوریان


     اسفند 1357


     آذر 1358 


    78


    مهندس جواد حسینی مهر

     


     آذر 1358 


     اسفند 1359


    79


    مهندس حسین فیضی

     


     اسفند 1359


     مهر 1360


    80


    اکبر صابری فر


     شهریور 1360


     ابان 1360


    81


    اکبر صابری فر


     آبان 1360


     بهمن 1364


    82


    محمود متولی حبیبی


     اسفند 1364


     اسفند 1365


    83


    محمود متولی حبیبی


     اسفند 1365


     آذر 1366 


    84


    محمد عصاران دربان


     آذر 1366  


     دی 1368


    85


    اکبر صابری فر


     دی 1368


     شهریور 1371


    86


    هوشنگ نژاد


    شهریور 1371


    آبان 1371


    87


    سید عباس امیری پور


     آبان 1371


     شهریور 1377


    88


    محمد هادی قمصریان


     شهریور 1377


     مهر 1377


    89


    محمد وکیلی


     مهر 1377


     اردیبهشت 1378


    90


    محمد هادی قمصریان


     اردیبهشت 1378


    اردیبهشت 1378


    91


    احمد نوروزی


     اردیبهشت 1378


     اردیبهشت 1382


    92


    سید هاشم بنی هاشمی


     خرداد 1382


    تیر 1386


    93


    سید محمد پژمان


     تیر 1386


     شهریور 1392


    94


    ابوالفضل انتظاری


    شهریور 1392


    مهر1392


    95


    سید صولت مرتضوی


     مهر 1392


    مرداد 1396


    96


    محمد آذری


    شهریور 96


    شهریور 1396


    97


    قاسم تقی زاده خامسی


    شهریور 1396


    آبان 1397


    98


    محمد رضا کلایی


    آبان 1397


    آذر 1397 


    99


    محمد رضا کلایی


    آذر 1397


    تا کنون


     

     

    رسته :شهرداران شهر مشهد
    منابع :
    کفیلشهردارسرپرستشهرداریمشهد
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :69
    مطالب مرتبط
    شهرداران شهر مشهد
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: