• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    شهرداری

    شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه «شهر» و «داری» تشکیل شده است. «شهر» به آبادی بزرگی گفته می‌شود که دارای خیابان‌ها، کوچه‌ها، خانه‌ها و دکّان‌های بسیار باشد؛ و «داری» به معنی اداره، نگهداری و مدیریت است. بنابراین از نظر لغوی، شهرداری را می‌توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطلاح، شهرداری به اداره‌ای گفته می‌شود که در هر شهر برای پاکیزه نگه داشتن خیابان‌ها، کوچه‌ها و مواظبت باغ‌ها و پارک‌ها و تأمین روشنایی و تقسیم آب و غیره دائر شده باشد و تحت نظر انجمن شهر و شهردار، به اجرای وظیفه خود بپردازد و این اداره، از ادارات وزارت کشور محسوب می‌شود.

    سابقه شهرنشینی در ایران از زمان هخامنشیان یکی از طولانی ترین سوابق شهرنشینی در جهان است در واقع ایجاد بخش تشکیلات اداری را به داریوش هخامنشی نسبت داده اند . این شیوه اداره شهر وحوزه شهری تا پایان دوره ساسانیان وبا تغییراتی چشمگیر در دوره بعد از اسلام ادامه یافته ودر اواخر دوره قاجاریه با تشکیل اداره ای موسوم به احتسابیه ساماندهی امور شهری وارد دوره جدیدی شد.

    شهرداری سازمانی است که سکنه یک شهر، با استفاده از حقوق طبیعی خود و اختیاری که قانون به آنها اعطاء نموده است، به منظور ایجاد و اداره کردن تاسیسات عمومی ، وضع و اجرای نظامات شهری و تامین نیازمندی های مشترک محلی بوجود می‌آورند و به آن اختیار و نمایندگی می‌دهند، تا هزینه خدماتی را که به عهده آن واگذار گردیده است با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان توزیع و سرشکن نموده و از آنها وصول کند و در صورتیکه هر یک از آنها از پرداخت سهمی که باید پرداخت کنند خودداری یا نظامات شهری را رعایت نکنند، با استفاده از قوه قهریه که به حکم قانون بوسیله مردم شهر به آن داده شده است آنها را وادار بپرداخت سهم خود و رعایت نظامات و مقررات شهری بنمایند.

    ایجاد شهرداری یا بلدیه به سبک جدید را می‌توان معاصر با آغاز مشروطیت دانست که نهادهای استبدادی جای خود را به نهادهای مردمی دادند. با تصویب اولین قانون بلدیه در سال 1286 (هـ.ش) سنگ بنای اولیه تأسیس شهرداری‌ها در ایران گذاشته شد. قانون تشکیل بلدیه مشتمل بر 108 ماده بود که از قوانین کشورهای انگلستان و بلژیک اقتباس ودر قانون مذکور، تشکیل یک انجمن بلدیه منتخب پیش‌بینی شده بود. این انجمن باید یک سازمان اجرایی به عنوان اداره بلدیه تشکیل می‌داد و مصوبات انجمن بلدیه باید به تصویب حکم (استاندار) و در برخی موارد به امضای وزیر داخله می‌رسید.

    رسته :شهرداری
    منابع :

    1. وبلاگ تخصصی معماری و شهرسازی

    بلدیهقانون بلدیهمحتسباحتسابیهانجمن بلدیهشهر
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :433
    مطالب مرتبط
    شهرداری
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: