• مشاهده محتوای ویکی
    نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    انجمن های ایالتی و ولایتی

    نخستین انجمن‌های مردمی در مشهد، با الگو گرفتن از انجمن‌های مشابه در تهران و تبریز شکل گرفت. پس از پیروزی نهضت مشروطه، جمعی از مردم مشهد با تحصن در مسجد گوهرشاد، خواستار تشکیل انجمن‌های ولایتی شدند. با تأیید تعدادی از علما، کار برگزاری انتخابات ایالتی خراسان آغاز شد و انجمن ایالتی خراسان با عنوان رسمی « انجمن معدلت رضوی » شکل گرفت.

    با شروع به کار انجمن ایالتی خراسان در منزل میرزا حبیب خراسانی، اداره شهر مشهد از سال ۱۲۸۶هـ.ش، رسماً به نمایندگان مردم واگذار شد. جلسات هفتگی انجمن، روزهای یکشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه تشکیل و به امور مردم رسیدگی می‌شد. انجمن ایالتی به سرعت کنترل اوضاع را به دست گرفت و امنیت را در مشهد و سایر مناطق خراسان برقرار کرد. هم زمان با تشکیل انجمن ایالتی، انتخابات «انجمن بلدی» (شورای شهر) مشهد نیز در سال ۱۲۸۶ هـ.ش برگزار و منتصرالملک به عنوان نخستین رئیس شورای شهر مشهد انتخاب شد. 1

    رسته :انجمن های ایالتی و ولایتی
    منابع :

    1.  دانشنامه مشهد الرضا

    منتصرالملکانجمن معدلت رضویانجمن بلدیشورای شهرمیرزا حبیب خراسانی
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :0
    تعداد بازدید :179
    ارزیابی
    ارزیابی این مورد: