• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    انجمن سعادت

    انجمن خیریه سعادت که در سال 1325ه.ق در پیوند و تحت تاثیر ارتباطات با انجمن سعادت استامبول و احرار بادکوبه (باکو) و با تاسی به انجمن معارف تهران به وجود آمده بود، در زمره این انجمن ها بود که: « جمعی از تربیت شدگان مستخدم دولت و طلاب مدارس و تجار و کسبه در آن انجمن انباز شدند و لوای انقلاب را بلند کردند» .

    ملک الشعرای بهار از شاخص ترین چهره های سیاسی این انجمن بود.1

    انجمن سعادت، اولین انجمن خیریه ملی است که به همت چند تن از خیرین و علمادر مشهد تشکیل شد بیشتر سعی اعضای مؤسسین انجمن، ترویج امور خیریه از قبیل تأسیس و افتتاح مدارس، قرائت خانه، نشر معارف و سایر اموری که باعث پیشرفت و ترقی جامعه می شود، بود.

    انجمن هفته ای یک بار در منزل حاج میرزا ابوتراب خان اقبال التولیه تشکیل می شد و اعضای آن 14نفر بودند .

    اقدامات انجمن : تأسیس مدرسه رحیمیه و قرائت خانه که محل آنرا عبدالرحیم آقاصراف مجاناً در اختیار انجمن قرار داده بود، مدارس خیریه سعادت نیز که رییس اداره گمرک ماهیانه و اعانه مدرسه را از طرف اداره گمرک می دهد . علاوه بر امور فرهنگی، انجمن در بعد بهداشتی نیز بسیار فعال بود به عنوان مثال در رابطه با آبله کوبی، با هماهنگی انجمن، دکتر فتحعلی خان در کوچه چهارباغ و آقای معتمد الحکما در دارالشفاء و ضیادالاطبا در صحن جدید به صورت مجانی آبله کوبی می کردند.

    در بعد سیاسی فعالیت های اعضاء بیشتر در راستای همگامی با انجمن ایالتی و انجمن شخصاً فعالیت بارز سیاسی نداشت. در کل انجمن به دلیل فعالیت های خیرخواهانه از حمایت تمام طبقات و اصناف از جمله مستخدمان دولت، مدارس علوم دینی و تجاری برخوردار بود و سید محمود طباطبایی در زمان اقامت خود در مشهد در برخی از این جلسات شرکت می کرد .

    اولین اقدام انجمن تاسیس مدرسه رحیمیه با هدف تعلیم و تربیت یکصد نفر با اصول جدید بود . دیگر اقدام این انجمن  متوقف نمودن حرکات ناشایست مردم و طلاب در روز نهم ربیع الاول (روز کشته شدن «عمر بن سعد» و دعوت به وحدت است . دیگر از امورات خیریه انجمن سعادت  مشخص نمودن  مکانی  برای پرستاری ، مواظبت و  تربیت اطفال فقیر و مسکینی که گاهی در مسجد و صحن و حرم دیده میشوند. برخی از اعضای انجمن عبارت بودند از محمدحسین میرزا سرتیپ مهندس، میرزا اسماعیل خان، مترجم اداره گمرگ، حاجی اقبال التولیه، حاج محمد اسماعیل آقا تاجر کاشانی، محمد صادق تبریزی (به نقل از روزنامه خورشید شماره 64 صفحه 2 تاریخ 3شوال 1325 ق متین السلطنه نیز از روسای این انجمن بوده است. )2

    رسته :انجمن سعادت
    منابع :

    1.کتاب تاریخ معاصر مشهد، یوسف متولی حقیقی،شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها،1392: ص(77 )

    2. راسخون

    انجمن ایالتی و ولایتیقرائت خانهمدرسه رحیمیهچهارباغمدرسه رحیمیهحاج میرزا ابوتراب خان اقبال التولیهمتین السلطنهملک الشعرای بهار
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :0
    تعداد بازدید :20
    مطالب مرتبط
    انجمن سعادت
    ارزیابی
    ارزیابی این مورد: