• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    نظار ششگانه

    با اطلاعات و اعلانات که از سوی متولی امر انتخاب و مطبوعات پراکنده شد. برخی علل و عوامل باعث به تعویق افتادن انتخابات گشت . فرایند انتخاب هیئت نظار در نظامنامه بدین گونه بود که اعضای مجلس مقننه برای جلوگیری از تقلب و دست بردن حکومت در نتایج انتخابات، هیئت نظار را از میان اعضای متشخص و معروف الحال شهر، به انتخاب خود اهالی محل مشخص کردند . بنابراین مهمترین عاملی که به تعویق زیاد انتخابات انجامید انتخاب هیئت نظارت از محلات ششگانه مشهد بود. انتخاب هیئت نظار از اول شوال 1325 با پخش آگاهی های عمومی شروع شد.

     متین السلطنه به همراه عده ای چهار روز صرف مباحثه و گفتگو با محله سرشور کرد. تا اینکه حاجی محمد اسماعیل آقا تاجر کاشانی انتخاب گردید. سپس به محله نوغان رفتند تا نظار آنجا را هم مشخص کنند.

     با این تفاسیر، کنار گذاردن حداقل یک هفته وقت برای انتخاب یک نفر از محلات سته بسیار طولانی بود و با احتساب تعداد محلات، حدود6 هفته انتخابات را به تعویق می انداخت. در کنار آن حبل المتین علت اصلی تعلل 2ماهه در امر انتخابات را، سنگ اندازی مستبدین در انتخاب هیئت نظار ششگانه معرفی میکند. سرانجام در اول ماه ذیحجه 1325 هیئت نظارت انتخابات تشکیل و از طرف این هیئت اعلانات و منشور انتخابات منتشر گردید.
    1

    رسته :نظار ششگانه
    منابع :

    1. روزنامه خورشید،ش64،1325:ق 2؛ پرتال جامع علوم انسانی

    محلات ستهنوغانمحله سرشورمتین السلطنه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :7
    تعداد بازدید :30
    مطالب مرتبط
    نظار ششگانه
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: