• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    کدخدا

    کدخدا. ک َخ ُ (اِ مرکب ) ۞ کدخدای . صاحب خانه باشد چه کد بمعنی خانه و خدا بمعنی صاحب ومالک آمده است .1


    به کسیکه از طرف شورای روستا مأمور می‌شود تا یک روستا را اداره و نگاهداری کند، دهیار می‌گویند. در گذشته مأمور اداره روستا دهبان یا کدخدا نامیده می‌شد.2

    رسته :کدخدا
    منابع :

    1.لغت نامه دهخدا

    2.ویکی پدیا

    صاحب خانهدهبانکدخداصاحب ومالکدهیار
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :50
    مطالب مرتبط
    کدخدا
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: