• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    محمد تقی خان رکن الدوله

    محمدتقی میرزا ملقب به رکن‌الدوله شاهزاده قاجار و پسر سوم محمدشاه قاجار و برادر ناصرالدین شاه بود. محمدتقی میرزا مردی فعال و کاردان بود و به این سبب ناصرالدین‌شاه او را به حکومت‌های مهم از قبیل خراسان و فارس می‌فرستاد. او  در ۱۲۵۵ هـ. ش به فرمانفرمایی خراسان منصوب شد. در ۱۲۵۹ ه. ش. بار دیگر به حکومت خراسان رفت و نیز به تولیت آستان قدس رضوی برگزیده شد ولی سال بعد با صدور فرمان حکومت آن ایالت برای میرزا حسین‌خان سپهسالار به تهران بازگشت. پس از وفات سپهسالار برای بار سوم والی خراسان شد و در همین هنگام بود که ناصرالدین شاه به خراسان سفر کرد. او در سال ۱۲۷۰ هـ. ش والی فارس شد ولی بر اثر اغتشاشاتی که در شیراز پیش آمد، او را عزل و میرزا حسینقلی‌خان نظام‌السلطنه مافی را به حکومت فارس برقرار کردند. رکن‌الدوله بار دیگر در ۱۲۷۲ هـ. ش به حکومت فارس منصوب شد. رکن‌الدوله تا ۱۲۷۵ هـ. ش در حکومت فارس باقی بود. او یک سال بعد به فرمانفرمایی خراسان رسید و در این مقام باقی بود تا سال ۱۲۷۹ هـ. ش (1318ه.ق)که درگذشت. ۱


    او مفتخر به دریافت نشان افتخار شیر و خورشید شد.لقب رکن‌الدوله در سال ۱۲۴۷ه.ش به وی داده شد. ۲

    مجموعه‏ ی کتاب های خطی وی از نفایس است. او خط نستعلیق را استادانه می ‏نوشت و از شاگردان میرزا کاظم خطاط بود. از آثار او: قطعه ه‏ای به قلم سه دانگ خوش، با رقم: «بنده‏ی درگاه محمدتقی قاجار 1275»؛ دو قعطه به قلم دو دانگ خوش، با رقم: «رکن‏الدوله» و «مشقه محمدتقی قاجار سنه‏ی 1284»؛ یک قطعه به قلم دو دانگ خوش، با رقم: «رکن‏ الدوله».3

    رسته :محمد تقی رکن الدوله
    منابع :

     1. ویکی پدیا

     2. ویکی پدیا

    3. راسخون

     

    محمدتقی میرزارکن الدولهناصرالدین شاهمحمدشاه قاجارمیرزا حسین‌خان سپهسالاروالی خراساننشان افتخار شیر و خورشید
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :66
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: