• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    علی نقی میرزا رکن الدوله

    علی‌نقی میرزا (۱۲۷۶ هـ. ق-1238ه.ش) ملقب به رکن‌الدوله شاهزاده قاجار و فرزند ارشد محمدتقی میرزا رکن الدوله پسر محمدشاه قاجار بود. او در سال ۱۲۸۹ هـ. ق که پدرش به حکومت زنجان رسید، به نیابت حکومت برقرار شد و در ۱۲۹۷ هـ. ق (1241ه.ش) که پدرش در خراسان حکمرانی می‌کرد، از جانب او حکومت سبزوار را یافت. هنگامی که محمدتقی میرزا برای بار دوم در ۱۲۹۹ هـ. ق(1261ه.ش) به حکومت خراسان می‌رفت، منصب پیشین را در حق فرزندش تکرار کرد. علی‌نقی میرزا بار دیگر در دوران حکومت پدرش بر خراسان در سال ۱۳۰۱ هـ. ق(۱۲۶۳ه.ش) به حکومت نیشابور رسید و هم در این سال هنگام سفر ناصرالدین‌شاه به خراسان، از سوی شاه به ریاست قشون ایالت خراسان منصوب شد. در سال ۱۳۰۴ هـ. ق (1265ه.ش) به حکومت قم، ساوه، زرند و شاهسون بغدادی رسید و از سال ۱۳۰۷ هـ. ق(1268ه.ش) تا ۱۳۰۸ هـ. ق(1269ه.ش) به حکمرانی سبزوار برقرار شد. پس از آن که محمدتقی میرزا در سال ۱۳۰۹هـ.ق (1270ه.ش) به حکومت خراسان رفت، علی‌نقی میرزا را به حکومت کهگیلویه و بهبهان و حکمرانی ایل ممسنی منصوب کرد. علی‌نقی میرزا در همین سال لقب «عین‌الملک» یافت. او در بار دومی که محمدتقی میرزا به حکمرانی فارس منصوب شد، مدت هفت ماه تا ورود موکب پدرش نایب‌الحکومه فارس بود و در اواخر همان سال به ریاست قشون ایالت فارس و حکومت لارستان و حکمرانی ایلات ممسنی و خمسه رسید. در سال ۱۳۱۵هـ. ق (1276ه.ش)که حکمرانی ایالات خراسان و سیستان به محمدتقی میرزا سپرده شد، او سمت نیابت ایالت یافت و نیز به حکمرانی سبزوار، جوین و کوه سرخ منصوب گشت. او پس از مرگ پدرش در ۱۳۱۸ هـ. ق(1279ه.ش) از جانب مظفرالدین شاه لقب رکن‌الدوله گرفت و اجازه یافت در مجالس رسمی از نشان‌های افتخار پدرش استفاده کند. رکن‌الدوله در سال ۱۳۲۱ هـ. ق(1282ه.ش) پس از عزل سلطان حسین میرزا نیر الدوله  به حکومت خراسان و یک سال بعد به حکومت کرمان منصوب شد. دوره حکمرانی او در کرمان تا ۱۳۲۳ هـ. ق(1284ه.ش) به طول انجامید و پس از او عزیزالله میرزا ظفرالسلطنه به این مقام منصوب شد.1

    در سال 1309ه.ق (1270ه.ش) ملقب به «عین الملک» و در سال 1318 ه.ق (1279ه.ش)پس از درگذشت پدرش ملقب به «رکن الدوله» گردید.نام پدر محمد تقی میرزا رکن الدوله نام پدربزرگ محمد شاه قاجار- دارای رابطه خانوادگی با ناصر الدین شاه قاجار ناصرالدین شاه عموی علی نقی میرزا رکن الدوله بود.رکن الدوله در سال 1329ه ق (1290ه.ش) مجدداً به حکومت خراسان انتخاب و به جای غلام حسین صاحب اختیار به مشهد آمد. در این ماموریت به علت واقعه به توپ بستن گنبد حضرت امام رضا(ع) به وسیله سربازان روس از مقام خود معزول شد. و به جای او مجدداً سلطان حسین میرزا نیرالدوله برای بار دوم حاکم خراسان گردید. 2

    رسته :علی نقی میرزا رکن الدوله
    منابع :

    1. ویکی پدیا

    2. بانک اطلاعاتی رجال

    محمدتقی میرزا رکن الدولهناصرالدین‌شاهحکومت خراسانمظفرالدین شاهعزیزالله میرزا ظفرالسلطنهناصر الدین شاه قاجارحضرت امام رضا(ع)
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :152
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: