• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    محلات سته (محلات شش گانه)

    شش محله قدیمی و مهم شهر مشهد دو محله نوغان و سراب قدیمی ترین محلات شهر مشهد هستند. محلات سرشور و عیدگاه از نظر قدمت پس از نوغان و سراب قرار دارند، دو محله بالا خیابان و پایین خیابان هم که جوانتر هستند در زمان احداث خیابان مشهد(در آغاز سده یازده هجری) به این نام شهرت یافته اند.1

    رسته :محلات سته(محلات شش گانه)
    منابع :

    1.کتاب نفوس ارض اقدس . زین العابدین میرزای قاجار؛ تصحیح و توضیح مهدی سیدی- مشهد: سگال ،1382،ص(57)     صاحب اثر: سازمان فرهنگی شهرداری مشهد 

    نوغانسرابسرشورعیدگاهسراببالا خیابانپایین خیابانخیابان مشهد
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :0
    تعداد بازدید :15
    ارزیابی
    ارزیابی این مورد: