• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    کفیل بلدیه

    کفیل برابر پارسی: پایندان، جانشین، سرپرست1

    کفیل . ک َ (ع ص ، اِ) همتا و مانند. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء). مانند.مثیل . (از اقرب الموارد). || پذیرفتار. (منتهی الارب ) (دهار). ضامن . (از اقرب الموارد). ضامن و پذیرفتار. (ناظم الاطباء). پایندان . زعیم . (مجمل اللغه) (زمخشری ) (دهار) (مهذب الاسماء). پذیرفتار. (زمخشری ). حمیل . حویل . کافل . متعهد و ذمه دار و ضامن و قبول کننده کاری برخود.(غیاث ). متعهد و ضامن و پذرفتار و ذمه دار و کسی که کاری قبول کند. (ناظم الاطباء).  آنکه نفقه و کسوه و خوراک و پوشاک کسی را برذمه گیرد و بابیزان و بابیزن نیز گویند. .

    || (اصطلاح اداری ) کسی که اداره ی وزارتخانه یا اداره و یا موسسه ای را در غیاب مدیر ارشد به عهده گیرد. || در اصطلاح فقه ، کسی که متعهد شود شخصی را که هرگاه حاکم بخواهد او را حاضر کند. (از فرهنگ علوم جعفر سجادی ). و رجوع به کفالت شود
    . 2

    کفیل بلدیه: جانشین شهردار

    رسته :کفیل بلدیه
    منابع :

    1. آبادیس

    2.  لغت نامه دهخدا

    بلدیهشهردار
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :40
    مطالب مرتبط
    کفیل بلدیه
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: