• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    باغ ملی

    باغ ملی یا نخستین پارک شهر مشهد از موقوفات شادروان ملک بود که در سال 1345و به شهرداری اهدا گردید. البته ابتکار ایجاد پارک از مسیو لولو بلژیکی است که در آن زمان متصدی گمرک خراسان(۱۲۹۱ ه.ش) بود. این باغ اهدائی مظفرالدین شاه به پدر شادروان ملک بوده است.

    پارک باغ ملی که هم اکنون درمرکز شهر مشهد و در خیابان امام خمینی (ره) واقع شده ، درواقع اولین پارک تفریحی مشهد است که در حاشیه خیابان قدیمی ارگ احداث شده و در گذشته با آب یکی از قنات های مشهور مشهد مشروب می شده است.

    باغ ملی به دلیل هم جواری با ارگ حکومتی مشهد و واقع شدن درمرکز شهر ، در گذشته محل اجرای برنامه های اجتماعی و فرهنگی بوده است. و با توسعه و گسترش شهر و احداث پارک های جدید ، اکنون باغ ملی به صورت پارک محلی درآمده است، اما در عین حال به دلیل قدمت از اهمیت خاصی برخوردار است . بخش های مختلف این پارک با انواع چنارهای قدیمی و درختان مختلف و گونه های گیاهی و گلکاری و چمن و فضای سبز مزین شده و محل تفرج و تفریح و استراحت شهروندان مشهد می باشد. این پارک هم اکنون تحت نظر شهرداری منطقه ۸ مشهد است.
    1

    همچنین در کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی نیز بدین شکل به این باغ اشاره شده است:

    در ضلع غربی خیابان پهلوی ، جنب کلوپ صاحب منصبان واقع است . سطحش تقریبا به شکل ذوزنقه و 335/36710 متر مربع می باشد ، طول ضلع شرقی آن 8/144 متر ، شمالی 25/288 متر ، غربی 5/145 متر و ضلع جنوبی 75/200 متر است .

    اخیراً باغی به وسعت 625/4120 متر که به باغ امین دفتر اشتهار داشت از طرف مغرب ضمیمه آن شده است . اداره بلدیه در قسمت غربی باغ ، عمارت زیبائی برای کافه ساخته است . باغ ملی بهترین و مهمترین گردشگاه های شهر است . گردش کنندگان بیشتر عصرها تا اوایل شب به آن هجوم می نمایند . اکنون در آن شعبه از کافه اتحاد ، که کافه ایست موزیکال ، دائر می باشد . قنات رکن آباد باغ ملی را مشروب و قنات شیخ فقط از آن عبور می کند .

    " روشنایی باغ با 91 شعله جراغ برق تامین گشته است . "  در قدیم در محل باغ ایالتی و میدان ارگ و پست خانه و تلگراف خانه و عمارت ارکان حرب و کلوپ صاحب منصبان باغ وسیعی بوده موسوم به باغ ایالتی ، و ارگ که گرد آن باروئی ( که هنوز قسمتی از آن در بعضی نقاط شهر دیده می شود ) احاطه کرده است . این باغ  پهناور تنها طرف استفاده ولات و حکام وقت بوده است .  نخستین بار آقای غلامحسین خان صاحب اختیار کاشانی درخت های سپیداری ( که هنوز عمده آنها باقی است ) در دور قسمتی که اکنون باغ ملی نامیده می شود کاشت ، در واقع باغ ملی را ایجاد نمود . بعدها مرحوم سلطان حسین میرزا نیرالدوله در زمان ایالت دوم خود در خراسان آن را آباد نمود . در سال های اخیر اداره بلدیه در این باغ اصلاحاتی نموده و عمارت زیبائی در آن بنا کرده ، فعلاً از بهترین گردشگاه های شهر است .
    2

    رسته :باغ ملی
    منابع :

    1.دانشنامه مشهدالرضا

    2. مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی: محمدتقی مدرس رضوی،علی اکبر فیاض،علی موید،تصحیح مهدی سیدی، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: 177

    باغ ملیحسین میرزا نیرالدولهمیدان ارگغلامحسین خان صاحب اختیاراداره بلدیه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :7
    تعداد بازدید :410
    مطالب مرتبط
    باغ ملی
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: