• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    شهرداران شهر مشهد


         ردیف


    نام شهردار


    مسئولیت


    تاریخ شروع به کار


    تاریخ اتمام کار


    1


    محمد حسن میرزا منتصر الملک


    رئیس دوره اول انجمن بلدی

     و اولین رئیس اداره بلدیه


    13 اسفند 1286


    20 اسفند1287


    2


    میرزا محمد حسن خان مسعودی خراسانی


    رئیس دوره دوم انجمن بلدی

     و رئیس اداره بلدیه


    فروردین 1288


    10 فروردین1290


    3


    میرزا یحیی بن محمود


    رئیس دوره سوم انجمن بلدی

     و رئیس اداره بلدیه


    11 فروردین1290


    ۱2 دی۱۲۹۰


    4


    میرزا عبدالرحیم خان زند


    کفیل


    13 دی 1290


    9 فرودین 1291


    5


    میر ممتاز


    رئیس نظمیه


    فروردین 1291

     

    6


    میرزا عبدالرحیم خان زند
    رییس تنظیف اداره مالیه


    22بهمن 1292


    1 مرداد 1295


    7


    میرزا عبدالرحیم خان زند


    رییس بلدیه و نواقل


    2 مرداد 1295


    1 دی 1295


    8


    احتشام نظام


    رئیس بلدیه


    2 دی 1295


    آذر 1296


    9


    میرممتاز


    رییس بلدیه


    20مرداد 1297


    31 اردیبهشت 1300


    10


    سرهنگ حبیب الله خان شهردار


    رییس بلدیه


    4خرداد 1300


    انتهای اسفند 1300


    11


    میرممتاز


    رییس بلدیه


    فروردین 1301


    29 شهریور 1302


    12


    میرزا حسن خان مسعودی خراسانی


    رییس بلدیه


    4 مهر 1302


    25 اسفند 1302


    13


    حاج مرتضی میرزا


    رییس بلدیه


    26 اسفند 1302


    18 مهر 1303


    14


    میرزا احمد خان صلاحی


    رییس بلدیه


    19 مهر 1303


    27 آبان 1303


    15


    حسین خزائی


    امیر لشکر شرق و رئیس افتخاری بلدیه


    28 آبان 1303


    اردیبهشت 1304


    16


    جان محمد خان


    امیر لشکر شرق و رئیس افتخاری بلدیه


    اردیبهشت 1304


    مرداد 1305


    17


    میرزا علی‌اکبرخان سرشار


    کفیل بلدیه


    اردیبهشت 1304


    27 خرداد 1305


    18


    امیر ارجمند


    رییس بلدیه


    27 خرداد 1305


    15 مرداد 1305


    19


    میرزا سید مصطفی خان عون جزایری


    رییس بلدیه


    16 مرداد 1305


    14 فروردین 1306


    20


    مصطفی خان دفتری


    رییس بلدیه


    15 فروردین 1306


    6 شهریور 1306


    21


    میرزا بدیع الله خان نبیلی


    رییس بلدیه


    29 شهریور1306


    7 اسفند 1306


    22


    میرزا عبدالله خان صبا


    کفیل


    8 اسفند 1306


    8 فروردین 1307


    23


    میرزا سید رحیم خان فاطمی اصفهانی


    رییس بلدیه


    9 فروردین 1307


    8 اردیبهشت1307


    24


    میرزا علیرضا خان صبا


    رییس بلدیه


    9 اردیبهشت 1307


    10 شهریور 1308


    25


    میرزا محمد خان هادی


    رییس بلدیه


    14 شهریور 1308


    30 اسفند 1308


    26


    میرزا سید احمد خان خجسته


    رییس بلدیه


    1 فروردین 1309


    19 تیر 1309


    27


    میرزا محمد خان هادی


    رییس بلدیه


    20 تیر ماه 1309


    31 خرداد 1311


    28


    میرزا محمود خان معزز عطاردی


    کفیل بلدیه


    اول تیر1311


    6 تیر 1311


    29


    دکتر موسی خان جوان


    رییس بلدیه


    7 تیر 1311


    9 مرداد 1312


    30


    میرزا تقی خان خواجه نوری


    رییس بلدیه


    10 مرداد 1312


    25 دی 1312


    31


    میرزا موسی خان مهام


    رییس بلدیه


    26 دی 1312


    12 ابان 1313


    32


    میرزا احمد خان مشیری


    کفیل بلدیه


    13 ابان 1313


    30 ابان 1313


    33


    دکتر ابوالقاسم شیخ احیاء الدوله


    رییس بلدیه


    1 آذر 1313


    14 دی 1314


    34


    حسین عماد ممتاز


    کفیل بلدیه


    15 دی 1314


    26 خرداد 1315


    35


    ابراهیم شریفی


    کفالت شهرداری


    26 خرداد 1315


    29 فروردین 1316


    36


    محمد علی روشن


    شهردار


    29 فروردین 1316


    22 آبان 1319


    37


    شاهرخ نیری


    شهردار


    22 آبان 1319


    9 اسفند 1320


    38


    نصرت الله خواجه نوری


    شهردار


    10 اسفند 1320


    10 آبان 1324


    39


    عبدالعظیم احمدی


    شهردار


    10 آبان 1324


    31 خرداد 1327


    40


    مهندس پرویز امیر کاسبین


    کفیل شهرداری


    8 تیر 1327


    27 مرداد 1327


    41


    سعید مهدوی


    شهردار افتخاری


    28 مرداد 1327


    24فروردین 1328


    42


    اسدی


    سرپرست


    24فروردین 1328


    9 اردیبهشت1328


    43


    محمد قراگزلو


    شهردار


    10 اردیبهشت1328


    4 مهر 1328


    44


    میرزا محمود خان معزز عطاردی


    کفیل شهرداری


    5 مهر 1328


    16 آبان 1328


    45


    اسدالله قهرمان


    شهردار افتخاری


    17 ابان 1328


    16 بهمن 1329


    46


    میرزا محمود خان معزز عطاردی


    کفیل شهرداری


    17 بهمن 1329


    27 فروردین 1330


    47


    عبدالوهاب اقبال


    شهردار دوره اول


    28 فروردین 1330


    20 فروردین 1332


    48


    عبدالوهاب اقبال


    شهردار دوره دوم


    21 فروردین 1332


    19 دی 1332


    49


    سیف افشار


    سرپرست


    20 دی 1332


    6 بهمن 1332


    50


    عبدالوهاب اقبال


    سرپرست


    10 بهمن 1332


    16 بهمن 1334


    51


    اسدالله قهرمان


    شهردار


    17 بهمن 1334


    4 دی 1335


    52


    سرهنگ حجت اشراقی


    سرپرست


    5 دی 1335


    7 دی 1335


    53


    سید محمود روحانی


    شهردار


    8 دی 1335


    17 مرداد 1336


    54


    سرهنگ حجت اشراقی


    سرپرست


    18 مرداد 1336


    11 شهریور 1336


    55


    سرهنگ سید محمد جلائی جلاء الدوله


    شهردار


    12 شهریور 1336


    13 مرداد 1338


    56


    نصیری


    سرپرست


    14 مرداد 1338


    10 شهریور 1338


    57


    علی اشرف پزشکپور


    شهردار


    11 شهریور 1338


    10 آذر 1339


    58


    سید رضا سجادی


    شهردار


    3 دی 1339


    10 بهمن 1340


    59


    عیسی قائم مقام رضوی مشار


    شهردار


    11 بهمن 1340


    7 اردیبهشت 1342


    60


    حبیب الله خان ملک زاده آملی


    شهردار


    8 اردیبهشت 1342


    7 مهر 1342


    61


    محمد شعبان زاده استرآبادی


    کفیل


    8 مهر 1342


    2 خرداد 1343


    62


    سید جواد شهرستانی


    شهردار افتخاری


    3 خرداد 1343


    1 مرداد 1345


    63


    سید مرتضی درخشنده


    سرپرست


    1 مرداد 1345


    3 مرداد 1345


    64


    سیف الله رزاقی


    شهردار


    3 مرداد 1345


    13 تیر 1346


    65


    سرتیپ محمود بنی اعتماد


    شهردار


    14 تیر 1346


    15 ابان 1347


    66


    سرتیپ محمود بنی اعتماد


    شهردار دوره دوم


    16 ابان 1347


    21 مهر 1348


    67


    عباس صدیقی


    کفیل


    23 مهر 1348


    2 ابان 1348


    68


    سرتیپ محمود بنی اعتماد


    شهردار دوره سوم


    3 ابان 1348


    2 تیر 1350


    69


    دکتر امیر هوشنگ معتمدی


    شهردار


    7 تیر 1350


    7 شهریور 1351


    70


    مسعود هارون مهدوی


    شهردار


    11 شهریور 1351


    9 ابان 1351


    71


    ماشا الله تبرائی


    سرپرست


    9 ابان 1351


    10 ابان 1351


    72


    مسعود هارون مهدوی


    شهردار دوره دوم


    11 ابان 1351


    2 ابان 1352


    73


    سید محمد رهبر


    شهردار


    3 ابان 1352


    14 خرداد 1354


    74


    بهمن طاهریان


    سرپرست


    15 خرداد 1354


    19 خرداد 1354


    75


    سید رضا سجادی


    شهردار


    20 خرداد 1354


    30 مهر 1355


    76


    مسعود هارون مهدوی


    شهردار دوره سوم


    12 ابان 1355


    19 فروردین 1356


    77


    سعید نجف پور


    سرپرست


    20 فروردین 1356


    11 اردیبهشت 1356


    78


    سعید نجف پور


    شهردار


    12 اردیبهشت 1356


    5 تیر 1357


    79


    یوسف چوبک


    شهردار


    8 تیر1357


    26 اسفند1357


    80


    جمشید منصوریان


    شهردار


    27 اسفند 1357


    4 آذر 1358


    81


    مهندس جواد حسینی مهر


    شهردار


    17 آذر 1358


    3 اسفند 1359


    82


    مهندس حسین فیضی


    شهردار


    4 اسفند 1359


    23 شهریور 1360


    83


    اکبر صابری فر


    سرپرست


    24 شهریور 1360


    25 ابان 1360


    84


    اکبر صابری فر


    شهردار و ذیحساب


    26 آبان 1360


    30بهمن 1364


    85


    محمود متولی حبیبی


    سرپرست


    4 اسفند 1364


    3 اسفند 1365


    86


    محمود متولی حبیبی


    شهردار و ذیحساب


    4 اسفند 1365


    22 آذر 1366


    87


    محمد عصاران دربان


    شهردار و ذیحساب


    23 آذر 1366


    8 دی 1368


    88


    اکبر صابری فر


    شهردار دوره دوم


    9 دی 1368


    14 شهریور 1371


    89


    امیر هوشنگ نژاد


    سرپرست


    15 شهریور 1371


    8 آبان 1371


    90


    سید عباس امیری پور


    شهردار


    9 ابان 1371


    30 شهریور 1377


    91


    محمد هادی قمصریان


    سرپرست


    30 شهریور 1377


    19 مهر1377


    92


    محمد وکیلی


    شهردار


    20 مهر 1377


    13 اردیبهشت 78


    93


    محمد هادی قمصریان


    سرپرست


    14 اردیبهشت 78


    29 اردیبهشت 78


    94


    احمد نوروزی


    شهردار


    30 اردیبهشت 78


    30 اردیبهشت 1382


    95


    سید هاشم بنی هاشمی


    شهردار


    3 خرداد 1382


    25 اردیبهشت 1386


    96


    سید محمد پژمان


    شهردار


    26 اردیبشهت 1386


    18 شهریور 1392


    97


    ابوالفضل انتظاری


    سرپرست


    19 شهریور 1392


    20 مهر1392


    98


    سید صولت مرتضوی


    شهردار


    21 مهر 1392


    31 مرداد 1396


    99


    محمد آذری


    سرپرست


    1 شهریور 1396


    25 شهریور 1396


    100


    قاسم تقی زاده خامسی


    شهردار


    26 شهریور 1396


    26 ابان 1397


    101


    محمد رضا کلایی


    سرپرست


    27 ابان 1397


    19 آذر 1397


    102


    محمد رضا کلایی


    شهردار


    20 آذر 1397


    13 مرداد1400


    103


    رضا خواجه نائینی


    سرپرست


    14 مرداد 1400


    15 شهریور 1400


    104


    سید عبدالله ارجاعی


    شهردار


    16 شهریور 1400

     


     

    رسته :شهرداران شهر مشهد
     فایل
     
    shahrdaran248.91  کیلوبایت
    منابع :

    1. اسناد بایگانی شهرداری، مرکز اسناد ملی و آستان قدس

    کفیلشهردارسرپرستشهرداریمشهدمنتصر الملکمسعودی خراسانیمشاورالوزارهکاشفاحتشام نظاممیرممتازسرهنگحبیب الله خانمیرممتازقهرمانصلاحیخزائیامیراعلاییسرشارارجمندعون السلطنهاکرم الملکسالار جنگصبافاطمی اصفهانیهادیجوانتقی خان خواجه نوریکلایی
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :136
    مطالب مرتبط
    شهرداران شهر مشهد
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: