• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    بازار زنجیر

    بازار زنجیر نام قسمتی‌ از بازارقدیم مشهد بوده که برای مشخص‌کردن محدوده بست و مکان امن برای پناهندگان به حضرت، نشانه‌گذاری شده بود. ازاین‌ رو در یک فضای مدوّر و میدانچه درون بازار به نام هَشتی در مقابل سرای شال‌فروشان قدیم، زنجیری بلند از روزنه گنبدی سقف آویخته بودند. این زنجیر از نیمه به دو شاخه تقسیم می‌شد که هر شاخه آن را به پایه‌ای از دیوار طرفین بازار بسته بودند؛ در گذشته همه هیئت‌ها و دسته‌جات عزاداری در پایان مسیرشان، از این بازار و از زیر زنجیر یادشده به سَمت حرم رضوی حرکت می‌کرده‌اند. محل کنونی بست شیخ بهایی و راهروی رواق دارالولایه و کفشداری‌١٣ و ١٤ و بخشی از دارالولایه تا کفشداری‌٢ و ٣ محل قدیم بازار زنجیر بوده است. این بازار در جریان تخریب‌هایی که  به‌ منظور احداث زیرگذر اطراف حرم انجام شد، به طور کامل از بین رفت. ١

    این بازار که در مجاورت حرم مطهر و مسجد گوهرشاد بود، مرغوب‌ترین بخش بازار قدیم مشهد محسوب می‌شد و از اهمیت تجاری و کسب و کارممتازی برخوردار بود.٢

    رسته :بازار زنجیر
    منابع :
    2. کتاب تاریخ مشهد قدیم ، احمد ماهوان، مشهد،ماهوان1383:  423
    بازار قدیم مشهدسرای شال‌فروشانبست شیخ بهاییرواق دارالولایهمسجد گوهرشاد
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :7
    تعداد بازدید :122
    مطالب مرتبط
    بازار زنجیر
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: