• مشاهده محتوای ویکی
    نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    بازار سرشور

    مشهد به عنوان یک شهر مذهبی از زمان قدیم شاهد برپایی عزاداری‌های پرشکوه خامس آل عبا به‌ویژه در ماه محرم و صفر بود و هیئت‌های مذهبی، دسته‌های سینه‌زنی، زنجیرزنی و شبیه‌خوانی مهمی هم داشت که خودشان را از زیر بازارچه به حرم می‌رساندند.

    دسته معروف به «قمه‌ز‌ن‌ها» که به آن «دسته تیغ‌زن‌ها» یا «دسته خونی» نیز می‌گفتند، از جمله این هیئت‌ها بودند .که فقط در سال یکبار و در صبح زود روز عاشورا به راه می افتادن و تا کمی بعد از طلوع آفتاب مراسم آن ها خاتمه میافت. این دسته که قمه می‌زدند، در جایی از بازار متوقف می‌شدند و خونِ سر و روی خود را می‌شستند تا پاک به حرم مشرف شوند؛

    آن نقطه از بازار را که در آن چهار حمام سرسوق یا سرشور. شاه. سالاربهادر و بیگلربیگی به فاصله کمی از یکدیگر قرار داشتند و این دسته‌های عزادار قبل از ورود به صحن در حمام‌های آن تن می‌شستند به بازار سرشور معروف شده بودند. این بازار بخشی از راسته بازار سنتی مشهد بود که به تدریج در فعالیت های توسعه حریم حرم مطهر رضوی، تخریب گردید و هم اکنون بخش کوچکی از آن در خیابان خسروی مشهد باقی مانده است. 1

    رسته :بازار سرشور
    منابع :
    1. کتاب تاریخ مشهد قدیم، احمد ماهوان، مشهد،ماهوان1383: 424
    سالاربهادربیگلربیگیماه محرم و صفرهیئت‌های مذهبیعاشوراقمه‌ز‌ن‌هادسته تیغ‌زن‌هادسته خونی
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :135
    مطالب مرتبط
    بازار سرشور
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: