• پنج شنبه،29 مهر 1400
 • ورود

     
   • نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    بازار ساعت و بازار متولی

    در مجاورت بست بالاخیابان در محل کتابخانه فعلی یک بازار کوتاه به نام بازار ساعت بود که لباس فروش‌ها در آن استقرار داشتند. اگرچه بیشتر بازارها به واسطه یک ویژگی خاص یا استقرار اصناف، نام گذاری شده اند اما بازار ساعت فارغ از این قاعده است و پیشینه ای برای آن در دست نیست . 

    این بازار در نزدیکی صحن با یک پیچ به سوی فلکه حضرت در مقابل باغ رضوان می‌رسید که قطعه دوم آن را بازار متولی می‌گفتند ظروف خانگی فلزی و سایر اجناس از قبیل صندوق و چمدان‌های فلزی در آن عرضه می‌شد.1

    رسته :بازار ساعت و بازار متولی
    منابع :
    بست بالاخیابانساعتلباس فروش‌هافلکه حضرت
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :39
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: