• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گورستان قتلگاه(غسلگاه)

    نام اولیه گورستان قتلگاه، غسلگاه با سابقه ۱۲۰۰ ساله و نام بعدی آن باغ رضوان محل آن هم در شمال حرم مطهر حضرت رضا بوده است.

    بنا به روایتی زمین غسل گاه را حضرت رضا علیه السلام از محل اجرت کتابت قرآن کریم خرید و وقف بر قبور مومنین و مومنات کرده است .

    ظاهراً همان غسلگاه در سده ششم و زمان درگذشت شیخ طبرسی به قتلگاه شهرت داشته پس از قتل عام مردم مشهد توسط لشکریان عبدالمومن خان ازبک در سال ۹97 قمری و دفن اجساد ایشان در آن محل نیز قتلگاه  شهرت بیشتری یافته است.

    نام گورستان قتلگاه برای این گورستان عمدتاً از اواخر قرن ۱۱ قمری عمومیت یافته است. این گورستان پس از احداث فلکه پیرامون حرم در سال‌های ۱۳0۸ تا ۱۳۱۲ و خیابان طبرسی تسطیح شد و بعداً در بخشی از آن صحنی به نام رضوان احداث گردید که در مشهد به باغ رضوان شهر یافت. بنابراین قدمت آن تقریبا ۱۲۰۰ سال یا دست کم از زمان دفن شیخ طبرسی در آن حدود ۸۰۰ سال بوده است .

    بدین سبب در این گورستان نامداران بسیاری چون شیخ طبرسی ،شریف الدین ابوطاهر قمی وزیر ، سیدفخرالدین( مشهور به قبر سبز مدفون در قرن هشتم ) علی شاه افشار (برادر زاده و جانشین نادرشاه) سید احمدکبیر از اصحاب کبار حضرت رضا علیه السلام مدفون شده‌اند. 

    باغ رضوان در فلکه شمالی بین کوچه تکیه حاج آقاجان و خیابان طبرسی در سال ۱۳۱۰ خورشیدی ساخته شد.  گورستان های مهم قتلگاه  که بسیار وسعت و قدمت داشته در محل این باغ و قسمتی از خیابان فلکه شمالی واقع بود.باغ رضوان و بقیه مراکز همجوار آن در سال‌های اخیر ضمن توسعه حریم حرم حضرت رضا علیه السلام تخریب شد .مقبره شیخ طبرسی که در باغ رضوان واقع بود کمی جابجا شد و در ابتدای خیابان فعلی طبرسی بازسازی گردید اعتمادالسلطنه در حدود سال ۱۳0۰ قمری نوشته است : در وسط قبرستان خانه ایست معروف به تکیه بکتاشی ها و گویند که آنجا همان خانه حمید بن قحطبه  بوده که حضرت رضا هم در آنجا منزل داشته است .۱

    رسته :گورستان قتلگاه(غسلگاه)
    منابع :

    1.کتاب گورستان های شهر مشهد و نامداران مدفون در آن ها، سیدی ، نادره، شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها، 1390، ص(25-23)

    غسلگاهگورستانقتلگاهباغ رضوانحرم مطهر حضرت رضاعبدالمومن خانحمید بن قحطبهخیابان طبرسیشیخ طبرسیتکیه حاج آقا جان
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :272
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: