• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گورستان پایین خیابان

    این گورستان که ظاهراً گورستان اصلی و بزرگ محله فقیر نشین اما پر جمعیت پایین خیابان بوده در بیرون دروازه پایین خیابان (محل بوستان وحدت کنونی ) قرار داشته و تا قبل از احداث افتتاح گورستان گلشور اصلی ترین گورستان عمومی مشهد بوده است؛ کما این که در نقشه ی خانیکوف از شهر مشهد که در سال 1274ق تهیه شده تنها سه گورستان به طور بارز در شهر مشخص شده اند،یکی در نزدیکی حرم و ظاهراً همان گورستان قتلگاه و دیگری در جوار دروازه پایین خیابان یعنی همین گورستان مورد نظر ما بوده است.

    مقتولین واقعه مسجد گوهر شاد در سال 1314خ در همین گورستان دفن شده اند.1

    رسته :گورستان پایین خیابان
    منابع :

    1.کتاب گورستان های شهر مشهد و نامداران مدفون در آن ها، سیدی ، نادره، شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها، 1390، ص(76)

    پایین خیابانبوستان وحدتگورستان گلشورمسجد گوهر شادگورستان قتلگاه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :91
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: