• مشاهده محتوای ویکی
    نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    قبرستان عیدگاه

    محله عیدگاه اکنون عمدتاً میان خیابان امام رضا (تهران قدیم) ، پائین خیابان، هفده شهریور و بازار رضا واقع شده است.

    اما محل گورستان عیدگاه ضمن احداث خیابان تهران (امام رضای کنونی) در سال 1311خ (1351.ق) تسطیح و تبدیل به میدان فردوسی شد؛ که اینک (میدان بیت المقدس) خوانده می شود.

    کوچه گورستان عیدگاه هنوز وجود دارد و به صورت خیابان باریکی است که به بازارچه و پارک عیدگاه منتهی می شود. 1

    رسته :قبرستان عیدگاه
    منابع :

    1.کتاب گورستان های شهر مشهد و نامداران مدفون در آن ها، سیدی ، نادره، شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها، 1390، ص(30-29)

    محله عیدگاهخیابان امام رضامیدان فردوسیمیدان بیت المقدسهفده شهریورپایین خیابان
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :202
    مطالب مرتبط
    قبرستان عیدگاه
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: