• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    قبر میر

    گورستان میر در شمال شرقی حرم مطهر و شرق محله ی قدیمی نوغان قرار داشته و یکی از گورستان های مهم محله ی میر بوده است.به دلیل مدفون شدن شخصی به نام میر علی آمویه در این محل آن جا به گورستان میر و قبر میر هم شهرت یافته است.

    این گورستان و قبر میر تا اوایل قرن حاضر خورشیدی( سال 1319 زمان رضا شاه) دایر و بر جا بود و بعد از تسطیح و تبدیل به فضایی آموزشی به نام قبر میر شد. مدرسه مزبور اکنون به صورت انبار زوائد سازمان آموزش و پرورش خراسان در آمده است.

    قبر میر علی آمویه که فرد نسبتاً ناشناخته ای بوده دست کم از سده ی دهم .ق در شهر مشهد شهرت داشته است. در حدود سال 940.ق که توسط شاه تهماسب صفوی بارویی برای شهر مشهد احداث گردید ، چون یکی از دروازه ها در جوار قبر میر قرار گرفت، به نام دروازه ی میر علی آمویه خوانده شد. این دروازه میان دو دروازه ی شمالی نوغان و جنوبی عیدگاه واقع بوده است.

    در سده ی دهم که هنوز خیابان مشهد و دو دروازه ی بالا خیابان و پایین خیابان توسط شاه عباس احداث نشده بود راه سرخس از دروازه ی میر علی آمویه آغاز می شد چنان که در سال 1006ق که ازبک ها پس از تصرف ده ساله ی مشهد در صدد ترک این شهر برآمدند از « دروازه ی میر علی آمویه » بیرون رفتند و به راه سرخس روانه شدند.

    در سال های پایانی قرن دوازدهم (دوره ی افشاری) از قبر میر با عنوان مشهد میر هم یاد کرده اند. چون دروازه میر علی آمویه محل حمله ی اقوام مهاجم ازبک و ترکمان و افغان بوده در زمان قاجاریه آن را مسدود کرده و مردم اعتقاد داشته اند که هر گاه این دروازه گشوده شود فتنه ای در شهر در می گیرد!

    مردم مشهد این دروازه را دروازه میر علیمون تلفظ می کردند. گورستان میر دارای غسالخانه نیز بوده که در پشت مدرسه ی میر قرار داشته است. 1

    رسته :قبر میر
    منابع :

    1.کتاب گورستان های شهر مشهد و نامداران مدفون در آن ها، سیدی ، نادره، شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها، 1390، ص(32)

    میر علی آمویهمحله نوغانسازمان آموزش و پرورشپایین خیابانبالا خیابانخیابان مشهدشاه تهماسب صفوی
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :155
    مطالب مرتبط
    قبر میر
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: