• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گورستان علی آباد

    به جز گورستان عمومی گلشور، بعضی از محلات هم در سده ی حاضر برای خود گورستانی داشته اند، که از آن جمله گورستانی در شمال محله بالا خیابان بوده که تا نیمه های قرن حاضر خورشیدی نیز دایر و بعد تبدیل به بوستان کودک شده است.

    این گورستان قدیمی که از محل فعلی سه راه کاشانی تا کوچه حسین باشی امتداد داشته ابتدا ظاهراً گورستان علی آبد و در جوار مزرعه ی علی آباد بوده که از حدود سه راه کاشانی (شاه عباس سابق) تا چهارراه خواجه ربیع و حدود راه آهن گسترش داشته است.

    در وقف نامه میرزا ابراهیم رضوی که مربوط به وقف اولاد واقف و عامه ی سادات رضوی ساکن شهر مشهد است حدود مزرعه ی نکاح به عنوان یکی از رقبات چنین توصیف شده است: « غرباً به طول بابا و سرده شمالاً به مزرعه ی خایقان شرقاً به مزرعه سمزقند و جنوباً به مزرعه ی علی آباد» . 1

    رسته :گورستان علی آباد
    منابع :

    1.کتاب گورستان های شهر مشهد و نامداران مدفون در آن ها، سیدی ، نادره، شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها، 1390، ص(79)

    گورستان گلشورمحله بالا خیابانبوستان کودکسه راه کاشانیکوچه حسین باشیچهارراه خواجه ربیعسادات رضوی
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :29
    مطالب مرتبط
    گورستان علی آباد
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: