• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گورستان آبکوه

    این گورستان حدود 40 یا 50 سال است که تسطیح شده و از بین رفته و بر روی آن ساختمان اداره ی آب و فاضلاب مشهد در ابتدای خیابان فلسطین 26، اداره آتش نشانی و دبیرستان دخترانه قدس ساخته شده است .

    هیچ نشانی هم از گورستان در آن محل باقی نمانده فقط مطلعین محلی محدوده این گورستان را چنین مشخص کردند. 1

    رسته :گورستان آبکوه
    منابع :

    1.کتاب گورستان های شهر مشهد و نامداران مدفون در آن ها، سیدی ، نادره، شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها، 1390، ص(127)

    اداره ی آب و فاضلاب مشهدخیابان فلسطینگورستاناداره آتش نشانیدبیرستان دخترانه قدس
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :31
    مطالب مرتبط
    گورستان آبکوه
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: