• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گورستان الندشت

     گورستان الندشت( علمدشت) در محل میدان الندشت کنونی و محدوده  اطراف آن واقع بوده، اما در حدود 40 سال است که تسطیح شده و اثری از آن باقی نیست.

    این گورستان مربوط به اهالی روستای احمدآباد و الندشت و احتمالاً روستای تقی آباد بوده است. 1

    رسته :گورستان الندشت
    منابع :

    1.کتاب گورستان های شهر مشهد و نامداران مدفون در آن ها، سیدی ، نادره، شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها، 1390، ص(129)

    احمدآبادالندشتتقی آبادگورستان
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :36
    مطالب مرتبط
    گورستان الندشت
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: