• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گورستان امامیه

     از خود روستای امامیه واقع در پشت نمایشگاه جز آثار قلعه و خانه های روستایی متروکه چیزی باقی نمانده است. به همین سبب چندین سال پیش این منطقه به تصرف وزارت نیرو در آمد و گورستان اهالی امامیه  با بلدوزر از بین رفت و بر روی آن ساختمان های سازمانی و مهمان سرا بنا شد.

    نشانی: پشت نمایشگاه بین المللی کنار روستای متروکه امامیه. 1

    رسته :گورستان امامیه
    منابع :

    1.کتاب گورستان های شهر مشهد و نامداران مدفون در آن ها، سیدی ، نادره، شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها، 1390، ص(131)

    روستای امامیهنمایشگاهنمایشگاه بین المللیوزارت نیروقلعه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :26
    مطالب مرتبط
    گورستان امامیه
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: