• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گورستان پاچنار

    روستای پاچنار امروزه در محدوده ی شهر قرار گرفته، لذا از آثار روستا چیزی بر جای نمانده است.

    توسعه ی شهر سازی و ستون های بلند آهن و ساختمان های مرتفع از روستا فقط نامش را باقی گذارده. همین امر سبب شده است تا گورستان اهالی پاچنار نیز از بین برود.

    تنها ده سنگ قبر از این گورستان باقی مانده که آخرینش با تاریخ 1365/04/29 .خ است و در کنار آن ستونی سنگی قرار دارد که روی آن چیزهایی حکاکی شده است. اما قابل خواندن نمی باشد. از تاریخ مزبور به بعد گورستان غیر فعال شده است. نشانی: انتهای بلوار اقبال لاهوری، روستای پاچنار. 1

    رسته :گورستان پاچنار
    منابع :

    1.کتاب گورستان های شهر مشهد و نامداران مدفون در آن ها، سیدی ، نادره، شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها، 1390، ص(134)

    پاچنارگورستانبلوار اقبال لاهوریروستا
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :35
    مطالب مرتبط
    گورستان پاچنار
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: