• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گورستان چهارچشمه

    گورستان چهارچشمه از سال 1370 .خ که آخرین دفن در آن صورت گرفته غیر فعال شده است.

    این گورستان بعد از روستای چهار چشمه بالای تپه ای قرار دارد و تنها حدود 7 یا 8 سنگ قبر از کل گورستان باقی مانده است.

    نشانی: انتهای بلوار هاشمیه ، روستای چهار چشمه. 1

    رسته :گورستان چهارچشمه
    منابع :

    1.کتاب گورستان های شهر مشهد و نامداران مدفون در آن ها، سیدی ، نادره، شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها، 1390، ص (136)

    گورستانچهارچشمهتپهبلوار هاشمیه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :28
    مطالب مرتبط
    گورستان چهارچشمه
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: