• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گورستان وکیل آباد

    گورستان وکیل آباد فعال است و سنگ قبر جدیدی با تاریخ 86/05/25 در آن دیده می شود.

    این گورستان که مربوط به اهالی روستای وکیل آباد است به صورت دو بخش قدیم و جدید بدون فاصله دیده می شود. در بخش قدیم سنگ های کوچک مربوط به یکصد سال پیش و در بخش جدید سنگ های مرمرین و گرانیت که تاریخ یکی از آن ها 85/02/08 است تزئین بخش گورستان می باشد.

    گورستان از 3 طرف با دیوار محصور گشته طرف دیگرش مشرف به پل پرتوی است. در این گورستان تنها یک روحانی به نام مرحوم حاج شیخ حسین وظیفه دوست فرزند استاد علی با تاریخ تولد 1300/01/02 و فوت 1383/09/20 دفن شده، که طبق گفته ی اهالی از معمرین و شیوخ روستای وکیل آباد بوده است.

    نشانی:  انتهای وکیل آباد حاشیه پل پرتوی، مقابل کوهستان پارک شادی 1

    رسته :گورستان وکیل آباد
    منابع :

    1.کتاب گورستان های شهر مشهد و نامداران مدفون در آن ها، سیدی ، نادره، شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها، 1390، ص(160)

    گورستانوکیل آبادپل پرتویحاج شیخ حسین وظیفه دوستکوهستان پارک شادی
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :26
    مطالب مرتبط
    گورستان وکیل آباد
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: