• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    گورستان مهاجرین افغانی(بهشت حمزه ی سیدالشهداء)

    گورستان بسیار بزرگی است که در انتهای گلشهر، بین دو روستای حلوایی و کریم آباد قرار دارد و شامل قبور قدیمی و جدید است. محوطه ی گورستان به دو قسمت قدیم و جدید است. 

    این گورستان در اوایل انقلاب (سال 1359خ) با ورود افاغنه به ایران و استقرار آنان در این منطقه، ویژه افاغنه ساکن تاسیس شده است. در پی این اقدام اهالی محل و سکنه ی ایرانی کم بضاعت ساکن در جوار آرامستان بهشت حمزه، از جمله اهالی روستاهای حلوایی، مستضعفین، پاوا... امواتشان را در آن جا دفن میکنند.

    اکثر قبور متعلق به شیعیان است، اما به ندرت در میان آن ها قبور اهل تسنن یا صورت قبر مخصوص خود هم دیده می شود. این روزها استفاده از سنگ های مرمر، با حکاکی نام و نشان فرد مدفون، برای اهل تسنن معمول شده، که تعدادی از این گونه سنگ قبرها در این گورستان به چشم میخورد. در نزدیکی این گورستان مسجد بزرگی در روستای حلوایی در حال احداث می باشد. 1

    رسته :گورستان مهاجرین افغانی(بهشت حمزه ی سیدالشهداء)
    منابع :

    1.کتاب گورستان های شهر مشهد و نامداران مدفون در آن ها، سیدی ، نادره، شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها، 1390، ص (88)

    گلشهرگورستانبهشت حمزهروستای حلواییافاغنه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :27
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: