• مشاهده محتوای ویکی
    نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    عباسقلی خان شاملو

    عباسقلی خان شاملو بیگلربیگی از نسل طایفه ای است که در گذشته های دور در آناتولی ترکیه زندگی می کرده که بعد ها به ایران مهاجرت می کنند و به غزلباش معروف می شوند.

    شامو ها در شکل گیری حکومت صفوی نقش به سزایی داشتند و روابطشان با ازدواج های قومیتی استحکام بیشتری به خود می گرفت.

    در سالهای 1007 تا 1027 حسین خان شاملو، امیر الامرای خراسان بوده  که آن زمان تا مرکز هرات ادامه داشته است. حسین خان 4 فرزند پسر و 4 دختر دارد که در این میان حسنی خان پدر مرحوم عباسقلی خان، عنوان بیگلربیگی خراسان بزرگ را می‌گیرد. عباسقلی خان فرزند او نیز بیش از 34 سال حاکم خراسان بزرگ آن زمان (که تا هرات افغانستان امتداد داشته) بوده است.

    عباسقلی خان مردی مسلمان و پرهیزکار بوده است و در طول حکومت خود خدمات بسیاری انجام داده است که از جمله ی آنها همین موقوفات (مدرسه، بازار و.. روشنایی و معطرسازی حرم مطهر رضوی حمام، کاروان ‌سرا و بازار در پایین‌خیابان، قنات چهنو، زمین‌های زراعی پایین‌ خیابان تا گل خطمی، کوچه‌ باغ حسن‌خان، ولایت باخرز، ولایت بادغیس، ولایت جام، فراه و دارالسلطنه هرات) می باشد.

    لازم به ذکر است که در آن زمان خراسان بخش وسیعی از هرات را نیز شامل می شده و اکنون بیش تر از 40 درصد این موقوفات در کشور افغانستان می باشد.1

    رسته :عباس قلی خان شاملو
    منابع :

    1. سایت یک جای خوب

    بیگلربیگیترکیهحسین خان شاملوامیر الامرای خراسانهراتخراسانافغانستانپایین‌ خیابانحرم مطهر رضویکوچه‌ باغ حسن‌خانگل خطمیچهنو
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :209
    مطالب مرتبط
    عباسقلی خان شاملو
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: