• مشاهده محتوای ویکی
    نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    کوچه آب میرزا

    چون از زمان قدیم برای وضو در اطراف سقاخانه نادری چهار حوض آب وجود داشت مرحوم حسین نیرالدوله ، والی خراسان مطابق سنگ نبشته و کتیبه ای که هم اکنون در طرف راست زیر سر در ساعت صحن عتیق در بست بالا نصب است در سال 1320 آب قنات میرزا را وقف بر تامین آب آن چهار حوض نمود که آب زلال و دست نخورده و گوارائی مورد استفاده زوار و شرب همگانی بود و چون آن قنات از مسیر کوچه آب میرزای فعلی می گذاشت نام کوچه آب میرزا تا کنون بر آن کوچه باقی است.1

    رسته :کوچه آب میرزا
    منابع :

    1. کتاب تاریخ مشهدقدیم ، احمد ماهوان، مشهد، ماهوان1383: ص (457)

    سقاخانهنادریحسین نیرالدولهوالیخراسانصحن عتیققنات میرزا
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :86
    مطالب مرتبط
    کوچه آب میرزا
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: