• پنج شنبه،29 مهر 1400
 • ورود

     
   • نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    کوچه منبع

    نخستین لوله کشی برای تامین آب مسجد گوهرشاد و آستان قدس در دهه 1320 .ش از آب قنات روستای سرده در اراضی آبکوه تامین می شد .

    چون ذخیره آب قبل از هدایت آن به لوله در استخری در ابتدای خیابان سناباد در محدوده انتهای جنت جمع می شد آن کوچه یا محله در انتهای خیابان جنت 3 به باغ منبع  معروف گشت.

    رسته :کوچه منبع
    منابع :

    1. کتاب تاریخ مشهدقدیم ، احمد ماهوان،  مشهد، ماهوان1383: ص (457)

    مسجد گوهرشادآستان قدسروستای سردهقناتخیابان جنتخیابان سناباد
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :7
    تعداد بازدید :25
    مطالب مرتبط
    کوچه منبع
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: