• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    خیابان تهران/ طهران

    این خیابان از آن جهت که در مسیر اصلی مشهد به تهران بوده به این نام خوانده شده است و نام فعلی آن خیابان امام رضا (ع) می باشد.

    چون در ضلع شرقی میدان فردوسی چاه آب عمیقی جهت تامین آب درختان و... حفر گردید این میدان بعدها  "فلکه آب نامیده شد". 

    انتهای خیابان تهران "فلکه گل ختمی" نام داشته، که اکنون به "فلکه برق" معروف است. زیرا " کارخانه برق خسروی" که به شهرداری متعلق بوده در اینجا قرار داشته است.

    پس از توسعه شهر و امتداد یافتن خیابان تهران به سمت اراضی بیرون شهر که به میادین تیر و مشق لشکر منتهی میشد، چون توپ ها و مسلسل های ضد هوایی در آن محل نصب بود، آن میدان به" فلکه ضدهوایی" یا"فلکه ضد" و دنباله خیابان تهران بین فلکه برق و فلکه ضد به "خیابان ضد"معروف شد. 1

    در کتاب " مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی" درباره احداث این خیابان چنین نقل شده است: این خیابان که در سال 1311 (خورشیدی) به عرض 30 ذرع و 1700 ذرع افتتاح گردیده یکی از آبادترین و زیبا ترین خیابان های جدید الاحداث است.

    قسمتی از قبرستان عیدگاه که در مسیر این خیابان واقع شده بود از طرف اداره بلدیه تسطیح و به نام میدان « فردوسی» خوانده می شود. در وسط میدان حوض بزرگی احداث و اطراف آن گلکاری شده است.

    خیابان تهران و میدان فردوسی برای محله ی عیدگاه که نه دارای تفرجگاه بود و نه معابر وسیعی داشت که با سایر محلات به سهولت ارتباط داشته باشد نهایت ضرورت را داشته است.

    یکی از دقت هایی که در مهندسی آن به کار رفته این است که از خارج شهر که وارد این خیابان می شویم گلدسته های آستان قدس با این که در طرفین گنبد نیستند به شکل زیبا و با شکوهی در طرفین گنبد مطهر مشاهده می شود.2    رسته :خیابان تهران
    منابع :

    1.کتاب در جستجوی هویت شهری مشهد، علیرضا رضوانی، تهران،  وزارت مسکن و شهرسازی، 1384: ص(110)

    2.کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ،محمدتقی مدرس رضوی، علی اکبر فیاض،علی موید، تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد،1388: ص (61)

    خیابان امام رضا (ع)تهرانمیدان فردوسیفلکه آبفلکه گل ختمیفلکه برقکارخانه برق خسرویشهرداریفلکه ضدهواییفلکه ضدقبرستان عیدگاهاداره بلدیهمحله عیدگاه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :214
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: