• مشاهده محتوای ویکی
    نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    خیابان پهلوی

    خیابان پهلوی (ارگ) که دروازه ارگ را به بالاخیابان وصل می‌کرد، در سال ۱۳۰۹ از طریق اراضی باغ عنبر به بالاخیابان رسید. 1 نقطه تلاقیِ دو خیابان در برابر قبرستان حوض لقمان قرار داشت.2

    ایجاد این خیابان از سال 1307 شروع گردیده که منجر به تخریب منازل واقع در مسیر خیابان گردیده و در ظرف دو سال افتتاح و تسطیح شده است. این خیابان از این جهت که میدان ارگ را قطع می کند و باغ ملی و بیشتر دوائر مهم دولتی، از قبیل اداره ایالتی، اداره شهربانی، اداره گمرک، اداره پست و تلگراف، اداره ارکان حرب قشون، در ارگ می باشد؛ نیز مهمترین مغازه ها و موسسات اجتماعی، مانند کلوپ، سینماها، مهمان خانه ها، کافه های شهری در جنبین این خیابان واقع شده است، طرفین آن مخصوصاً قسمت نزدیک به ارگ، از مهمترین گردشگاه های شهر مشهد به شمار می رود. عرض خیابان پهلوی 30 ذرع و طول آن از خیابان نادری تا میدان مشق، واقع در شهر نو 1858 ذرع است.

    موسسات مهم واقع در خیابان پهلوی: ضلع شرقی، به ترتیب از خیابان نادری: 1-دبیرستان شاه رضا 2-اداره نظم وظیفه 3-سالن حاج ملک (فعلا سینما وطن) 4-پانسیون مادام لمان.

    ضلع غربی به ترتیب از خیابان نادری:1-مریض خانه معاضد 2-عمارت چهار طبقه (فعلا هتل پارس است) 3-اداره عدلیه (در اول کوچه نجد السلطنه) 4-عمارت سینما دیده بان 5-عمارت سینما ملی 6-باغ ملی 7-عمارت شیر و خورشید سرخ 3

    خیابان پهلوی اولیه حدفاصل میدان شهدا تا محدوده سه‌راه پاسداران کنونی بوده است. با توجه به اینکه میدان مشق در محدوده میدان ده دی امروزی به پایان می‌رسیده می‌توان استنباط کرد که محدوده اولیه خیابان پهلوی همان محدوده تاریخی محله ارگ قدیم و خیابان امام خمینی (ره) کنونی است. همچنین با توجه به اینکه هر ذرع برابر ۱۰۴ سانتی‌متر است، می‌توان گفت که عرض خیابان پهلوی اولیه ۳۱ و طول آن کمی بیشتر از ۱۹۳۰ متر مربع بوده است. 4

    رسته :خیابان پهلوی
    منابع :

    1 . مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند ۴۷۶۸، ص ۳؛ همان‌جا، سند ۶۵۹۴۴، ص ۳۳؛ ساکما، سند ۲۸۳۰۶/۲۹۳، همه صفحات.

    2- مرکز اسناد کاخ گلستان، نقشه سال ۱۲۸۶ق مشهد؛  کتابخانه دیجیتال دانشگاه میلواکی، نقشه سال ۱۳۲۵ مشهد.

    3. مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ، محمدتقی مدرس رضوی،علی اکبر فیاض،علی موید،تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد،1388: ص.(65)

    4. سایت شهرآرا نیوز.

    میدان ارگباغ ملیخیابان نادریمیدان مشقسه‌راه پاسدارانمیدان ده دیخیابان امام خمینیعمارت شیر و خورشید سرخهتل پارسحوض لقمانبالاخیابانباغ عنبردروازه ارگ
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :438
    مطالب مرتبط
    خیابان پهلوی
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: