• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    خیابان خاکی ( آخوند خراسانی)

    این خیابان در دوره پهلوی اول و در ادامه خیابان شاه رضای قدیم احداث و به تصور عموم به دلیل نداشتن کف‌سازی خیابان خاکی نام گرفته است. 1

    این خیابان تازه احداث نه به واسطه نبود آسفالت بلکه تمام خیابان های مشهد تا سال 1325 فاقد آسفالت بوده است.

    دلیل اصلی احداث این خیابان، قبرستان قدیمی میرهوا وجود خانقاه دراویش خاکساری و مقبره شیخ محمد مومن استرآبادی (گنبد سبز)  بود که بعدها نام آخوند خراسانی برای آن انتخاب شد ولی نام خیابان خاکی همچنان بر زبان مردم جاری است.2

    رسته :خیابان خاکی
    منابع :

    1.پرتال جامع شهر مشهد

    2. کتاب تاریخ مشهدقدیم، احمد ماهوان، مشهد،ماهوان1383:ص (452)

    خیابان شاه رضاخیابان بهجتشیخ محمد مومن استرآبادیگنبدسبزآخوند خراسانی
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :52
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: