• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مدرسه پریزاد


    در بازار، مقابل مدرسه دو در واقع شده، تاریخ بنای آن به طور تحقیق معلوم نیست. سیاح انگلیسی « فریزر» Frazer که در تاریخ 1822 میلادی به مشهد آمده، به نقل مطلع الشمس می نویسد: پریزاد از جواری گوهرشاد آغا بوده و در همان وقت که خانم او مسجد گوهرشاد را می ساخت او هم این مدرسه را بنا نمود و موقوفه برآن قرار داد.  نیز فریزر می افزاید که مدرسه مزبور بیست الی سی طلبه دارد.

    این مدرسه را به تاریخ 1091 هجری، یعنی در زمان شاه سلیمان صفوی، نجفقلی خان بیگلربیگی قندهار به کمک «آقت محمدباقر بیک» نامی تعمیر کرده، و کتیبه آن از این تعمیر حکایت می کند که اول آن « قدوفق الله سبحانه لتعمیر هذه المدرسه المقدسه فی ایام » و آخر آن « به اهتمام عالی حضرت آقا محمد باقر بیک و سعی حضرت میرزا شکر الله سنه 1091 احد و تسعین بعد الاف من الهجره » می باشد.

    در پشیانی مدرسه به خط ثلث در کاشی معرق بسیار ممتاز مرقوم است؛ « قال رسول الله صل الله علیه و آله طلب العلم فریضه علی کل سلم و مسلمه و قال علیه السلام العلم بلا عمل کالشجر بلا ثمر قال امیر المومنین علیه السلام ... قال علیه السلام من اذی عالما بغیر حق اذاء الله تعالی علی الروس الاولین و الاخرین » و حدیث دیگر بوده که ریخته و به گچ تعمیر کره اند. 1
     

    رسته :مدرسه پریزاد
    منابع :

    1.کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ،محمدتقی مدرس رضوی،علی اکبر فیاض،علی موید،تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد،1388: ص (97-96)

    مدرسه دو درسیاح انگلیسیفریزرگوهرشاد آغامسجد گوهرشادطلبهبیگلربیگیقندهار
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :111
    مطالب مرتبط
    مدرسه پریزاد
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: