• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مدرسه خیرات خان


    محل آن بست پایین خیابان است. در عهد شاه عباس ثانی (1077/1052)  به تاریخ 1057 بنا شده، بانی آن خیرات خان نام داشته و زمانی که بنا ناتمام بوده فوت کرده، در نتیجه شخصی موسوم به محمد بن فتح الله از سادات موسوی بنای آن را به اتمام رسانیده است.

    تاریخ اتمام بنا و نام بانی، بالای سر در این مدرسه در کتیبه دیده می شود، که به خط زرد بر کاشی معرق نقش شده و اول آن چنین است: «بسم الله الرحمن الرحیم لقدتم بنا هذه المدرسه المبارکه المسما بخیراتیه» و آخر آن «بعد وفاته المرحوم المغور خیرات خان تغمده الغفران فی سنه سبع و خمسین و الف» {1057}. زیر این کتیبه بر پیشانی در به خط ریحان کنده شده: « قد کان اتمامها بسمعی اقل العباد و احوجهم ال رحمته ربه الغنی محمد بن فتح الله الموسوی الحسینی الکاظمی عفی عنهما».

    فریزر عده طلاب آن را پانزده تا بیست و تعداد کتاب های کتابخانه مدرسه را 150 جلد معرفی کرده است. 1

     
     

    رسته :مدرسه خیرات خان
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ،محمدتقی مدرس رضوی،علی اکبر فیاض،علی موید،تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (98)

    بست پایین خیابانشاه عباس ثانیخیرات خانمحمد بن فتح اللهسادات موسویکتابخانهمدرسهفریزر
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :106
    مطالب مرتبط
    مدرسه خیرات خان
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: