• مشاهده محتوای ویکی
    نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مدرسه میرزا جعفر

    در ضمن ابنیه آستانه مقدسه ذکر شده است. تا سال 1312 خورشیدی، که سال افتتاح خیابان فلکه جنوبی است، دو مدرسه فاضل خان ( بنا شده 1074) و مدرسه نو یا صالحیه ( بنا شده سال 1303 هجری) در مشهد بوده، که در مسیر خیابان مزبور واقع شده خراب گردید. 1

    رسته :مدرسه میرزا جعفر
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ،محمدتقی مدرس رضوی،علی اکبر فیاض،علی موید،تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (108)

    آستانه مقدسهابنیهخیابان فلکه جنوبیمدرسهمدرسه فاضل خانمدرسه نو یا صالحیه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :37
    مطالب مرتبط
    مدرسه میرزا جعفر
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: