• مشاهده محتوای ویکی
    نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مدرسه ملامحمد باقر یا سمیعیه


    مدرسه باقریه (سمیعیه) واقعه در حاشیه شمالی بالاخیابان پیش از دو مدرسه تاریخی حاج حسن و نواب و بعد از مدرسه فاضل‌خان نسبت به حرم قرار داشت. مدرسه مزبور به علت صدور جواز بنای آن از ناحیه ملا محمدباقر خراسانی سبزواری، باقریه؛ و به جهت تأمین هزینه ساخت آن به دست ملا محمد سمیع از اشراف صفوی سمیعیه خوانده می‌شد. 1


    سال احداث مدرسه طبق کتیبه سردر آن ۱۰۸۳ق و مقارن سلطنت شاه سلیمان صفوی بوده است. بنای مدرسه یک رشته ساختمان دو طبقه پیرامون حیاط میانی بود و شامل مدرسی بزرگ، ۴۰ حجره و کتابخانه‌ای نفیس بود. مقابل هر حجره آن ایوانچه‌ای مستقل قرار داشت.

    کتابخانه مدرسه باقریه در سردر آن و روی هشتی واقع بود.هشتی مدرسه باقریه به علت انطباق با گردش حیاط به سمت جنوب در پشت سردر، به سمت چپ مایل شده بود. دو راهروی فرعی نیز در طرفین ورودی اصلی هشتی مدرسه قرار داشت. موقوفات مدرسه شامل کاروانسرا و دکاکین بود. تعداد دکاکین وقفی مدرسه را ۳۷ باب در طرفین آن ذکر کرده‌اند که طبیعتا از حد مدرسه فراتر می‌رفته و شاید تا دکاکین حدود بست را دربرمی‌گرفته است. این مدرسه در میانه دوره پهلوی اول از حالت اولیه خود خارج و تدریس دروس حوزوی در آن متوقف گردید و سپس به عنوان دبستان در اختیار وزارت معارف وقت قرار گرفت. 2

    رسته :مدرسه ملا محمدباقر یا سمیعیه
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ،محمدتقی مدرس رضوی،علی اکبر فیاض،علی موید،تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (100-99)

    2. پسندیده, حوزه علمیه خراسان. ص ۱۹۵ ۲۰۰؛  صنیع‌الدوله, مطلع الشمس، ج۲، ص ۲۵۲؛  شمس المحدثین خراسانی, یادگار توس. ص ۳۰ ۳۱؛  میراث فرهنگی مشهد، پرونده ۱۰۸۸، ص ۱.

    خیابان علیابالا خیابانامام جمعه اصفهانشاه سلیمان صفویسوره توحیدمحمد سمیعملامحمد باقر خراسانی سبزواریپهلوی اولکتابخانهمدرسه فاضل‌خاننوابحاج حسنحرموزارت معارف
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :59
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: