• مشاهده محتوای ویکی
    نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مدرسه سلیمان خان


    در کوچه حمام شاه تقریبا مقابل مسجد شاه بنا  شده و بانی آن اعتضاد الدوله امیرکبیر سلیمان خان(متوفی 1220 ه ق) پسر محمد خان قاجار، پسر دائی محمد شاه قاجار است، که در 1210 در رکاب آغا محمد خان قاجار به مشهد آمده است.

    تاریخ بنای آن محققا در دسن نیست ولی چون در زمان محمد شاه بنا گردیده و شاه مزبور در سال 1210 به این نقطه آمده، به احتمال قوی در سال های 1210 و 1211 بنا شده است. در زمان خود واقف و پسرش قاسم خان قاجار، مدرسه آباد بوده ولی بعد در طول زمان خراب شده تا این که در 1257 نصر الله خان قاجار نواده واقف، در زمان ناصر الدین شاه قاجار آن را تعمیر کرده است.

    این مدرسه بالنسبه آباد است و 23 حجره دارد. آب مشروب آن آب لوله می باشد، عده طلاب ان 34 نفر است. فریزر عده آنها را 15 الی 20 شمرده، بر دیوار دالان، آن رو به قبله عباراتی بر لوح سنگی کنده شده، بنا به گفته صاحب مطلع الشمس این سنگ سابقاً بالای در بوده است. اول این کتیبه چنین است: نصر من الله وفتح قریب قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا مدینه العلم و علی بابها بسم الله الرحمن الرحیم چون عالی مدرسه سلطانیه از مبدعات عالیه خلد آشیان امیر الامراء العظام اعتضاد السلطنه سلیمان خان قاجار تغمده الله الملک الجبار آخر آن هم «تاریخ اتمام تعمیر فی شهر ربیع الثانی حرره محمد علی 1282» می باشد. 1
     

    رسته :مدرسه سلیمان خان
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ،محمدتقی مدرس رضوی،علی اکبر فیاض،علی موید،تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (105-104)

    کوچه حمام شاهمسجد شاهاعتضاد الدولهامیرکبیر سلیمان خانمحمد خان قاجارقاجارمشهدقاسم خان قاجارنصر الله خان قاجارناصر الدین شاه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :35
    مطالب مرتبط
    مدرسه سلیمان خان
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: