• پنج شنبه،29 مهر 1400
 • ورود

     
   • نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مدرسه سبزواری ها

    در بازارچه حاجی آقا جان، نزدیک مدرسه و تکیه حاجی آقا جان واقع شده، تاریخ بنای آن 1240 هجری قمری و بانی اش حاجی عبدالصنایع سبزواری بوده است. یازده حجره دارد، ولی فعلا عنوان مدرسه ندارد و اولاد واقف به تعذر صرف مقبره بودن، در سرداب های تحت حجرات آن مرده دفن می کنند. 1

    رسته :مدرسه سبزواری ها
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ،محمدتقی مدرس رضوی،علی اکبر فیاض،علی موید،تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (107-106)

    بازارچه حاجی آقا جانمدرسهتکیهحاجی عبدالصنایع سبزواریمدرسهحجرات
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :30
    مطالب مرتبط
    مدرسه سبزواری ها
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: