• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مدرسه حاجی رضوان

    شش حجره و شش طلبه دارد بنای آن به تاریخ ....  1
    اطلاعات در دست بررسی می باشد.

    رسته :مدرسه حاجی رضوان
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ،محمدتقی مدرس رضوی،علی اکبر فیاض،علی موید،تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (108)

    حجرهطلبهمدرسه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :23
    مطالب مرتبط
    مدرسه حاجی رضوان
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: