• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    خیابان احمد آباد

    این مزرعه نسبتاً کم عمر، که نام آن هنوز بر روی یکی از خیابان‌های مشهور شهر مشهد در حدّ فاصل فلکه تقی‌آباد تا فلکه ملک‌آباد (شریعتی) مانده، در اوایل سده چهارده خورشیدی به حاج رضا رئیس‌التّجار فرزند حاج ابوالقاسم (ملک‌التّجار خراسان) تعلّق داشته، بدین سبب وی آن را به نام فرزند خود حاج احمدآقا به ثبت رسانده است.

    این مزرعه دارای قلعه یا محل نشیمن زارعین هم بوده که به قلعه دراز شهرت داشته و در دو طرف جاده مشهد- وکیل‌آباد، در حدّ فاصل فلکه احمدآباد (طالقانی کنونی) تا سه راه راهنمایی گسترده بوده است. (بنابر اظهار ساکنان آن، از جمله حاج آقای غلامرضا بابایی، متولّد سال 1316 خ، ساکن الندشت مشهد).

    پس از واقعه بهلول و مسجد گوهرشاد در سال 1314 خ و کشته شدن محمّد ولی خان اسدی، نایب‌التّولیه آستان قدس و تعلّق گرفتن سمت وی به استاندار خراسان سیّد فتح‌الله پاکروان، آستان قدس عارض شد که اراضی احمدآباد جزء مزرعه وقفی الندشت بوده، لذا مدّعی مالکیّت آن گردید و در نیمه اوّل سال 1315خ صاحب آن شد. (عبدالحمید مولوی، پیش‌نویس فهرست موقوفات آستان قدس، ج 1، ص 7، ذیل احمدآباد؛ نیز پژوهش حاضر، فصل نهم، ذیل "‌مالکین ملک‌آباد و احمدآباد"، ص 439). احمدآباد جزء شهرداری منطقه یک مشهد است.

    رسته :خیابان احمدآباد
    منابع :

    1.کتاب نگاهی به جغرافیای تاریخی شهر مشهد / سیدمهدی سیدی‌ فرخد،شورای اسلامی شهر مشهد،مرکز پژوهشها،1392: ص (200)             

    تقی‌آبادملک‌آبادشریعتیحاج رضا رئیس‌التّجارملک‌التّجارخراسانوکیل‌آبادطالقانیسه راه راهنماییمسجد گوهرشادمحمّد ولی خان اسدینایب‌التّولیه آستان قدسسیّد فتح‌الله پاکروانآستان قدسالندشتشهرداریمنطقه یک
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :30
    مطالب مرتبط
    خیابان احمد آباد
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: