• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    الندشت

    در طومار علیشاهی، مورّخ 1160 ه.ق، الندشت جزء موقوفات آستان قدس در محال مشهد، این گونه معرّفی شده است: "مزرعه الندشت، چهار زوج، نقد 19 تومان و 3000 دینار، جنس 184 خروار و 50 من" (ص 16 تایپی).

    از این مزرعه در زمان نادرشاه به صورت علمدشت هم نام برده شده است، کما اینکه محمّدکاظم مروی درباره حمله افغان‌های درّانی به مشهد در سال 1143 ه.ق نوشته است: در یکی از روزها عرصه اصلی کارزار، صحرای "علمدشت و زرگران" بود (تاریخ عالم آرای نادری، ج 1، ص 152). امّا پیداست که صورت صحیح نام آبادی همان الندشت مذکور در طومار علیشاهی است، که به معنی دشت بلند (یا غیر آبگیر و دیمه‌زار) می‌باشد.

    هدایت در روضه‌الصّفای ناصری نیز ذیل حوادث سال 1245 ه.ق از این آبادی به صورت الاندشت نام برده است (ج 9، ص 731، نیز سیّدی، تاریخ شهر مشهد، ص 305). در طومار عضدالملک (مورّخ 1273) هم الندشت به عنوان یکی از موقوفات آستان‌قدس مجاور دستجرد () معرّفی شده (ص 13) که یک یخدان هم داشته است (ص 45). ایضاً در طومار عضدالملک ذیل "بلوک میان ولایت" "و املاک موقوفه مطلقه"، "مزرعه الندشت" چنین معرّفی شده است‎: "حدّی به مزرعه سعدآباد وقفی مسجد جامع کبیر(گوهرشاد) ، حدّی به اراضی زرگران، حدّی به دیمچه‌زار کوهسنگی، حدّی به خندق شهر و تقی‌آباد و دستجرد‌"، "7 زوج، زوجی، نقد 3 تومان و 1250 دینار، جنس‌: غلّه 2 خروار، کاه 2 خروار، جمع، نقد 24 تومان و 8750 دینار، جنس‌: غلّه 14 خروار، کاه 14 خروار" (ص 32). همچنین در طومار عضدالملک "یخچال واقع در اراضی الندشت یک باب" موقوفه آستان‌قدس خوانده شده است (ص 45).

    این روستا که آبادی یا قلعه آن در نزدیکی فلکه یا میدان الندشت کنونی در خیابان کوهسنگی (در اواخر خیابان عارف 14) قرار داشت، از حدود نیمه قرن حاضر خورشیدی ضمیمه شهر مشهد شد، امّا اراضی آن از اوایل این قرن زیر ساخت و ساز قرار گرفت، کما این‎ که بیمارستان امام رضا (شاه رضای سابق) در زمان نیابت تولیت اسدی (1304 تا 1314 خ) در اراضی الندشت احداث گردید. گرچه اهالی مشهد حدود این آبادی را علمدشت می‎خوانند امّا اخیراً میدان مزبور توّسط شهرداری مشهد، الندشت نام‌گذاری شده است. اراضی وسیع الندشت جزء شهرداری‌های مناطق 1 و 8 می‎باشد.

    رسته :الندشت
    منابع :

    1.کتاب نگاهی به جغرافیای تاریخی شهر مشهد / سیدمهدی سیدی‌فرخد،شورای اسلامی شهر مشهد،مرکز پژوهش ها،1392: ص (201-202)

    الندشتموقوفات آستان قدسمشهدنادرشاهعلمدشتمزرعه الندشتسعدآبادمسجد جامع کبیرکوهسنگیتقی‌آبادبیمارستان امام رضاشاه رضانیابت تولیت اسدیشهرداریمناطق
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :224
    مطالب مرتبط
    الندشت
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: