• پنج شنبه،29 مهر 1400
 • ورود

     
   • نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مسجد شاه

    در انتهای بازار بزرگ، در کوچه حمام شاه واقع است. این مسجد دارای دو مناره بزرگ، یک گنبد و دو شبستان است. از وضع بنا معلوم می شود که فضای مسجد وسیع بوده اما اکنون دارای صحن کوچکی است. قسمتی از همین صحن در سال 1307 خورشیدی که کوچه وسعت داده شد، جزو کوچه گردید.

    اهمیت این مسجد از جهت ساختمان بنا، مخصوصا کاشی های معرق زیبای آن است؛ مخصوصا چینی های سبز داخل شبستان که بعضی از آنها منبت است فوق العاده جالب توجه می باشد. اما جای تاسف است که بیشتر کتیبه ها و کاشی ها، مخصوصا قسمت اعظم مناره ها ریخته  و خراب شده است.

    اشعار و احادیثی بر روی مناره ها و دهه ایوان و داخل نوشته شده، ولی به واسطه ریزش کاشی ها اغلب ناتمام است. بر دور ایوان، روی کاشی معرق نوشته شده: «الامیر ملکشاه اعرج الله معارج دولته فی رجب خمس و خمسین و ثمانمائه الهجره.»

    رسته :مسجد شاه
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ،محمدتقی مدرس رضوی،علی اکبر فیاض،علی موید،تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (109)

    بازار بزرگحمام شاهمسجدشبستان
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :25
    مطالب مرتبط
    مسجد شاه
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: