• مشاهده محتوای ویکی
    نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مریض خانه آمریکائی

    باحضور آمریکائی ها در مشهد دکتر ژوزف کوک و همسرش به ارائه خدمات پزشکی به مردم مشهد پرداختند. آن‌ها در اولین سال حضور خود در مشهد در کوچه ارگ، مریض‌خانه‌ای تأسیس کردند.


    درمانگاه آمریکایی مشهد در سال 1337ه.ق/1919 م از کوچه ارگ به مکانی واقع در کوچه باغ عنبر - جنب اداره کل آموزش و پرورش کنونی- منتقل شد.


    در سال 1303ه.خ/1924م با خرید زمینی در انتهای کوچه پاچنار در حومه شمالی مشهد، ساختمان بیمارستان امریکایی مشهد شروع شد. این بیمارستان دارای 56 تختخواب و از دو بیمارستان دیگر مشهد یعنی دارالشفاء حضرتی و بیمارستان منتصریه، بزرگ‌تر و مجهزتر بود. 1

     بودجه مریض خانه قسمتی از عایدات موقوفات مسیحیان آمریکایی و بقیه از فروش بلیط به مریض است. این مریض خانه دارای دواخانه مخصوص و محکمه عمومی است که هفته ای 3روز از مریض ها پذیرایی می کنند. 2

    رسته :مریض خانه آمریکائی
    منابع :

    1. کتاب تاریخ معاصر مشهد / یوسف متولی حقیقی- شورای اسلامی شهر مشهد، مرکز پژوهش ها،سال 1392:ص 94-95

    2. کتاب مشهد در آغاز قرن چهارده خورشیدی/ محمدتقی مدرس رضوی، علی اکبر فیاض، علی موید، تصحیح مهدی سیدی،مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد،1388: ص (165)

    کوچه ارگکوچه باغ عنبرآموزش و پرورشپاچناردارالشفاءبیمارستان منتصریه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :24
    مطالب مرتبط
    مریض خانه آمریکائی
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: