• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مسجد سنگی

    در کوچه گنبد خشتی واقع است. کتیبه تاریخی ندارد، اما سبک بنا نشان می دهد که ظاهراً از ابنیه دوره صفویه است.

    ایوان مسجد با آجر و گچ، و ازاره ی پایه بنا با سنگ هر کاره ساخته شده است.

    عرض پایه ی بنای ایوان 1.75 متر است. اهالی معتقدند که حضرت رضا (ع) در این مسجد نیز مانند مسجد قتلگاه نماز خوانده اند.

    رسته :مسجد سنگی
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ، محمدتقی مدرس رضوی، علی اکبر فیاض، علی موید، تصحیح مهدی سیدی، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (110)

    گنبد خشتیصفویهحضرت رضا (ع)مسجد قتلگاه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :13
    مطالب مرتبط
    مسجد سنگی
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: