• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مسجد گنبدخشتی

    جنب مقبره امام زاده ی گنبد خشتی واقع است. بر سنگ سر در آن اشعاری نوشته شده که نشان می دهد در زمان شاه عباس، «حاجی میرزا علی» نامی آن را ساخته است. تاریخ بنا از این شعر معلوم می شود:                                         آمد از بهر سال تاریخش    بیت معمور از آسمان به زمین


     

    رسته :مسجد گنبد خشتی
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ، محمدتقی مدرس رضوی، علی اکبر فیاض، علی موید، تصحیح مهدی سیدی، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (112)

    گنبد خشتیشاه عباسحاجی میرزا علی
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :25
    مطالب مرتبط
    مسجد گنبدخشتی
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: