• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مسجد میرزا جعفرخان

    در کوچه نایب التولیه، که به بازارچه حاج آقا جان منتهی می شود واقع است. اشعاری بر سنگ سر در مسجد نوشته شده که معلوم می شود در عهد شاهرخ میرزای نادری «جعفرخان کرد» بانی آن بوده است از این شعر تاریخ بنا معلوم می شود:                                          به تاریخ آن زد رقم کلک صادق    به مشهد در کعبه از صدق واشد


     

    رسته :مسجد میرزا جعفرخان
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ، محمدتقی مدرس رضوی، علی اکبر فیاض، علی موید، تصحیح مهدی سیدی، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (112)

    بازارچه حاج آقا جانمسجدشاهرخ میرزای نادریجعفرخان کرد
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :13
    مطالب مرتبط
    مسجد میرزا جعفرخان
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: