• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مسجد میر حیدر

    واقع در کوچه ی میرزا شهاب و اکنون مخروبه است. 4 قطعه سنگ هرکاره تقریبا به عرض نیم ذرع و طول یک ذرع و نیم و 5 گره، با اختلاف مختصری در طول آنها، که شامل کتیبه و اشعاری راجع به مسجد مزبور می باشد به کتابخانه معارف انتقال داده شده است. در قسمت بالای کتیبه با خط ثلث احادیث ذیل نوشته شده:

    «قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من بنی مسجداً الله و تعالی بنی الله بیتاً فی الجنه و قال علیه السلام من بنی مسجداً کمفحص قطاه بنی الله له بیتاً فی الجنه و قال علیه السلام من بنی مسجداً الله تعالی اعطاه الله تعالی بکل ذرع اربعین قصراً فی الجنه صدق رسول الله صلی الله علیه و آله.» «کتبه رضا حسن بن حاجی محمود الخادم سنه 988».

    در قسمت باریک پایین کتیبه با خط نستعلیق اشعار ذیل نوشته شده است:

    در زمان دولت سلطان محمد پادشاه          آفتاب دین و دولت سرور هر دو سرا

    از سر اخلاص شد بانی این عالی مقام         قبله اهل دعا و کعبه صدق و صفا

    گوهر درج نقابت اختر برج شرف              زبده اولاد حیدری، حیدری بن مرتضی

    سال تاریخ بنایش جستم از پیر خرد         گفت « ازنو میر حیدر کرده این مسجد بنا»

    رسته :مسجد میر حیدر
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ، محمدتقی مدرس رضوی، علی اکبر فیاض، علی موید، تصحیح مهدی سیدی، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (112)

    کوچه ی میرزا شهابمسجدکتابخانهکتیبه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :26
    مطالب مرتبط
    مسجد میر حیدر
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: