• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مسجد محراب خان

    در راسته بازار نوغان واقع است. این مسجد که زمان تولیت میرزا فضل الله وزیر نظام در سال 1270 به کلی مخروبه بود، مجدداً تعمیر شده است، کتیبه تاریخی ندارد. فقط دو سنگ، یکی هر کاره و دیگر مرمر بر سر در آن نصب است. اولی به تاریخ 1283 قمری و دومی به تاریخ 1270 نوشته شده است.

    مضمون سنگ ها لغت نامه و وقف نامه ی چند باب دکان و حوالی (حویلی- حیاط- منزل) است.

    رسته :مسجد محراب خان
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ، محمدتقی مدرس رضوی، علی اکبر فیاض، علی موید، تصحیح مهدی سیدی، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (114)

    نوغانمسجدمیرزا فضل اللهوزیر نظاملغت نامهوقف نامه
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :14
    مطالب مرتبط
    مسجد محراب خان
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: