• نمایش محتوا
    نمایش تاریخچه
    مقبره ی عادلشاه

    مقبره علی قلی خان، موسوم به عادل شاه یا علی شاه (حکومت 1160-1161) پس از خرابی قبرستان قتلگاه در کنار خیابان جدید الاحداث طبرسی واقع شده است. اخیراً برای آن بنائی نهاده اند، اما هنوز ناتمام است.

    رسته :مقبره ی عادلشاه
    منابع :

    1. کتاب مشهد در آغاز قرن 14 خورشیدی ، محمدتقی مدرس رضوی، علی اکبر فیاض، علی موید، تصحیح مهدی سیدی، مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهرمشهد، 1388: ص (143)

    علی قلی خانعادل شاهعلی شاهقبرستان قتلگاهطبرسیخیابان طبرسی
    ایجاد کننده :هانیه مشتاق
    Qr code
    امتیاز :10
    تعداد بازدید :18
    مطالب مرتبط
    مقبره ی عادلشاه
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد: